Elisabet Granstam

Anti-VEGF-behandling för våt AMD: utvärdering av behandlingsprotokoll och effekt efter lång tid

Elisabet Granstam

Våt åldersförändring i gula fläcken (AMD) leder obehandlad till svår synnedsättning. Behandling ges med läkemedelinjektioner i ögats glaskropp. Tidigare gavs behandling vid behov (PRN). Sedan 1 maj 2014 ges på Ögonkliniken i Västerås behandling enligt Treat-and-Extend (TE). Det innebär att patienten får behandling vid varje besök på kliniken men att tiden mellan behandlingarna succesivt förlängs så länge inga tecken till aktiv sjukdom finns.  Behandling för våt AMD sker under lång tid, oftast så länge synskärpan är bättre än 0.1. Effekten av långtids behandling vid användning i klinisk rutin är ofullständigt känd. 

Syftet med projektet är att undersöka om behandling enligt TE är lika bra som behandling vid behov vad gäller synskärpa och svullnad på gula fläcken mätt med OCT-foto  vid 6, 12 och 24 månader. Projektet ska även undersöka effekten av behandling efter 4 år och försöka identifiera prognostiska faktorer för bra respektive dåligt behandlingsresultat.  Data från Svenska Makularegistret samt bilddata från bildbehandlingsprogrammet Imagenet ska användas.  Datainsamling skall ske under 2016 och rapportering under 2017-18.

Vi vill säkerställa att ändrad behandlingsstrategi medför minst lika bra resultat vad gäller synskärpan och utseende av gula fläcken på OCT som tidigare behandling. Vidare är det viktigt att utvärdera effekten av behandling given under lång tid i klinisk rutinsjukvård. Kunskap om effekt på lång sikt samt prognostiska faktorer behövs för att förbättra patientinformationen och för att kunna prioritera resurser till de patienter som har störst nytta av behandlingen.