Jingxia Liu

Jingxia Liu

Optimalt seende är beroende av finstämda ögonrörelser. Ögonmusklerna, som svarar för ögonrörelserna, har speciella egenskaper och skiljer sig betydligt från de övriga musklerna i kroppen, inte minst vad gäller hur de selektivt drabbas eller sparas vid svåra neuromuskulära sjukdomar. 

Vi har visat att ögonmusklerna är särskilt motståndskraftiga mot ALS och vi arbetar med hypotesen att de kan ge oss viktiga ledtrådar som kan användas för att skydda de övriga musklerna. 

I detta projekt arbetar vi med att kartlägga olika signalvägar vid kontakterna mellan nerv- och muskelcellerna, vilka är avgörande för ögonmusklernas kontroll av ögonrörelser.