Karl-Johan Hellgren

Tidig synfunktionsförändring vid diabetes


Personer med diabetes utvecklar ofta skador på näthinnans blodkärl s.k. diabetesretinopati. När kärlskadorna, som vanligen tar flera år att utveckla, blivit synhotande kan de ofta behandlas men trots regelbundna kontroller och god tillgång till behandling är diabetesretinopati fortfarande en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning. 

Vid diabetes påverkas inte bara näthinnans blodkärl utan även nervvävnaden. En sådan påverkan sker mycket tidigt, innan skador på blodkärlen är synliga. Hur näthinnans nervvävnad fungerar mäts med synfunktionstest. Synfältsundersökning är ett synfunktionstest som undersöker funktionen i flera mätpunkter. Ett tolkningsstöd för att tidigt upptäcka synfunktionsförändring har tagits fram genom att studera synfältets slumpmässiga variationer hos patienter med diabetes och olika grad av kärlskador i näthinnan. Med en sådan skräddarsydd analys kunde en försämrad synfunktion upptäckas redan innan någon förändring av näthinnans blodkärl kunde påvisas.

Forskningsprojektet syfte är att utveckla och undersöka om tolkningsstödet för synfältsförändring är en användbar och pålitlig metod för att upptäcka tidig synfunktionsförändring vid diabetes. Det skulle vara ett viktigt verktyg för att studera sjukdomens tidigaste påverkan på näthinnan och användas som ett effektmått för att utvärdera nya behandlingsstrategier.


Karl-Johan Hellgren