Lena Gunhaga

Molekylära signaler som styr tidig utveckling av näthinnan och linsen

Lena Gunhaga

För att bättre förstå orsakerna till olika ögonsjukdomar är det viktigt att förstå hur olika celltyper i ögat skapas och hur deras utveckling samordnas. Två viktiga strukturer i ögat kopplade till specifika sjukdomar är näthinnan och linsen. Idag saknas kunskap om näthinnans tidig utveckling.

I min forskargrupp studerar vi:

i) Vilka olika signalmolekyler styr bildningen av näthinnne- och lins-celler?
ii) När och varför bildar vissa celler i framhjärnan näthinnan?
iii) Vilka molekylära interaktioner koordinerar den tidiga utvecklingen av näthinnne- och lins-celler?

Genom att använda olika modellsystem, bland annat odlad vävnad, analyserar jag och min forskargrupp hur enskilda signalmolekyler styr cellers utveckling. Vi studerar även vilka signalinteraktioner som krävs för att näthinne-celler skall utvecklas i relation till lins-cellers bildning. I samarbete med två forskargrupper i USA analyserar vi dessutom hur olika genmutationer ger upphov till defekt ögonutveckling.

Genom ökad kunskap om hur den normala utvecklingen av näthinnne- och lins-celler kontrolleras molekylärt, kan vi bättre förstå orsaker till och följder av olika ögonsjukdomar. Vår forskning ökar kunskapen om vilka molekylära signalinteraktioner som krävs för att kunna styra stamceller till specifika celltyper. Detta är av intresse då stamceller används flitigt som modellsystem för ögats utveckling och sjukdom.

Mikroskopbild på lins-cell

Specifikt inmärkta lins-celler (blåsvarta) i relation till näthinne-celler (N) och framhjärnan (Hj) under tidig utveckling.