Madeleine Zetterberg

Skademekanismer och prevention av katarakt; immunoproteasomens

Katarakt (grå starr) är en grumling av ögats lins som gör att synen blir nedsatt. Globalt är katarakt den vanligaste orsaken till blindhet. I Sverige och övriga delar av västvärlden är kataraktoperation det vanligaste kirurgiska ingreppet, vilket leder till stora samhällsekonomiska kostnader. De exakta mekanismerna bakom kataraktuppkomst är inte kända, men oxidativ stress - t ex i form av UV-exponering -  och ansamling av skadade linsproteiner anses ha betydelse.

I min forskning studerar jag ett enzym-system; ubiquitin-proteasomen, som i olika celler och organ visat sig inblandat i bortrensning av gamla oxiderade proteiner. Jag använder mig av bortopererade kataraktlinser och odlar celler från dessa, celler som sedan utsätts för oxidativ stress. Eftersom jag även har tillgång till klara linser från donatorer (avlidna) kan linsproteinerna jämföras mellan klara och kataraktomvandlade linser. Jag vill undersöka om en särskild form av proteasomen; immunoproteasomen, förekommer i större mängd i kataraktlinser och i linsceller som utsatts för oxidativ stress. Immunoproteasomen är ganska nyligen upptäckt och har visat sig vara en lovande aktör vad gäller skydd mot skadade proteiner men den har inte studerats i katarakt-sammanhang.

Ögats lins är en bra modell för biologiskt åldrande; kunskap om hur katarakt uppstår kan ge ledtrådar även för andra åldersrelaterade sjukdomar och även ge möjlighet att förhindra eller fördröja kataraktutveckling och därmed minska operationsbehovet.

Madeleine Zetterberg