Malin Malmsjö

Ögontumörkirurgi optimeras med hjälp av nya tekniker för blodflödesmätning – möjlighet för autu transplantation av ögonlock

Syftet med projektet är att utveckla nya avbildningstekniker för att bedöma tumörer på ögonlocken, dess utbredning och effekten av det tumörkirurgin. 

Projektet bedrivs i ett samarbetsprojekt med Atomfysik, Lunds Tekniska Högskola, och för närvarande utvecklar vi en högteknologisk utrustning som kallas diffus reflektans-spektroskopi (DRS) som mäter hur ljus interagerar och reflekteras i vävnaden. 

Bakgrunden är att idag opereras tumören bort och granskas därefter histologiskt för att mäta mängden frisk vävnad som omger tumören (tumörmarginalen). Om marginalen är snäv måste patienten opereras igen och ytterligare vävnad tas bort. På ögonlocket finns sällan tillräckligt med vävnad för att tillåta dubbla ingrepp utan avancerade rekonstruktioner. 

Om man skulle kunna mäta tumörmarginalen före eller under operationen så skulle man förhoppningsvis kunna minska risken förs tumörspridning och även minska antalet operationstillfällen. 

Med denna nya avbildningsteknik skulle vi även kunna se hur det kirurgiska ingreppet påverkar blodflödet och vävnadens överlevnad och därigenom ha större möjligheter att göra en enkel och skonsam rekonstruktion efter tumörkirurgi.