Malin Malmsjö

Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker

Syftet med projektet är att använda unik forskningsinfrastruktur och toppmodern mätteknik för att optimera tumörkirurgi i ögonområdet. Vi utvärderar blodcirkulation i lambåer vid traditionella operationstekniker så som tarsokonjunktivallambåer och därefter implementerar vi nya operationstekniker som är enklare och kräver färre ingrepp. 

I samarbetet med forskare på Lunds tekniska högskola utvecklar vi dessutom nya tekniker (spektroskopi och fotoakustik) för att mäta blodcirkulationen vid rekonstruktiv kirurgi samt detektera tumörgränserna före kirurgi.