Malin Malmsjö

Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl

Malin Malmsjö

Diabetes, blodproppar i näthinnan till följd av åderförkalkning samt högt blodtryck kan leda till försämrad blodcirkullation och därmed syrebrist i näthinna. Detta tilstånd kallas retinal ischemi är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i världen. Retinal ischemi behandlas idag med laser och VEGF-hämmare. Trots detta är synförlust till följd av retinal ischemi fortfarande ett stort kliniskt problem och det finns ett akut behov av att upptäcka nya mål för läkemedelsbehandling.

Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga vilka signaler som aktiveras i näthinnans celler vid retinal ischemi, både i en experimentell djurmodeller av retinal ischemi och hos patienter i riskgruppen. För att kunna studera dessa signalvägar arbetar vi med att utveckla existerande djurmodeller så att de i ännu högre grad ska efterlikna sjukdommar hos patienter samtidigt som vi använder molekylärbiologiska metoder för att analysera prover från patienter. När vi har funnit en intressant signalväg kommer vi testa blockerare mot denna i vår djurmodel och utvärdera resultatet med samma metoder som används i kliniken för att utvärdera synnedsättning. Om vi finner ett nytt mål för läkemedelsbehandling av retinal ischemi så kan vi förhoppningsvis, i framtiden, minska risken för synnedsättning och blindhet.