Maria Kugelberg

Långsam frisättning av anti-inflammatoriskt HyaDex efter kataraktkirurgi

Maria Kugelberg

Gråstarr är en vanlig sjukdom hos äldre och gråstarrskirurgi är globalt en av de vanligaste operationerna idag, med över 115.000 operationer årligen i Sverige. 

Efter operationen är en lättare inflammation oundviklig, patienterna får därför ögondroppar med kortison eller liknande i 3-4 veckor efter operationen. Det är dock svårt för många äldre och sjuka patienter att ta ögondropparna. Det bästa vore ju att slippa dessa.

Projektet syftar till att utveckla ett nytt läkemedel, HyaDex, som kan ges i samband med operationen. Läkemedlet skulle ges i ögat i slutet av gråstarrsoperationen och ersätta behandlingen med ögondroppar efteråt. Detta skulle öka andelen patienter som verkligen får läkemedlet i ögat och minska komplikationer, såsom svullnad av hornhinnan, svullnad i gula fläcken eller sammanväxningar i ögat, efter operationen. 

Projektet är viktigt eftersom det är så många patienter som opereras och alla dessa patienter måste ta ögondroppar efter operationen. Kan vi undvika detta skulle många vara hjälpta.