Mona Lindström

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer

Mona Lindström

Kirurgiska ingrepp där man klipper och förflyttar ögonmusklernas fäste är en vanlig behandling för skelningar. Detta forskningsprojekt fokuserar på att öka vår kunskap om ögonmusklernas normala uppbyggnad och hur de svarar vid kirurgi.

Studiens mål är att studera återuppbyggnadsprocessen av muskel-senövergången efter olika typer av skelningsoperationer med avseende på muskelbildande satellitceller/stamceller, cytoskelettproteiner, extracellulära matrix, återuppbyggnad av sensorisk- och motorisk innervation, etc för att identifiera cellulära och molekylära faktorer som kan moduleras för att uppnå en bättre behandling av skelningar.
Skelning är en vanlig sjukdom som drabbar 3-5% av alla barn och siffran stiger i och med att antalet för tidigt födda barn som överlever ökar och de har en högre incidens av skelning.

Senövergångar

Uppbyggnad av senövergångar i ögonmusklerna skiljer sig från
andra muskler i kroppen och visar olika egenskaper hos olika typer av muskelfibrer.

Rött = sena
Grönt = viktiga markörer av cellskelettet på muskelsidan