Staffan Schedin

3-dimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom

”Ray-tracing” eller strålföljning är en numerisk metod att analysera optiska system och avbildningskvalitet i dessa system. Metoden är sedan lång tid tillbaka använd inom geometrisk optik och innebär att man numeriskt beräknar hur enskilda ljusstrålar utbreds, reflekteras och bryts i optiska system.

Vi har visat att 3D ray-tracing modeller, baserat på indata från Scheimpflug-fotografering (Oculus, Inc.) är ett kraftfullt verktyg för att analysera avbildningsfel vid hornhinnesjukdomen keratoconus, då hornhinnan får en kraftigt oregelbunden form med stora brytningsfel som följd.

I detta projekt kommer vi att analysera avbildningskvaliteten med 3D ray-tracing metoden, före och efter behandling med s.k. avancerad crosslinking (CXL) av ett antal keratoconuspatienter. På detta sätt får vi ett viktigt objektivt mått på effekterna av CXL-behandling som inte finns idag, och som kan jämföras med patienters egna subjektiva uppfattning om sin synförmåga.

Staffan Schedin