Om Ögonfonden

Synfrämjandets Forskningsfond bildades 1984 av Sveriges Optikers Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening och Synskadades Riksförbund. Fonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga.


Fonden bytte namn till Ögonfonden 2009 och är i övrigt oförändrat.

Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond, Ögonfonden, org.nr 802012-4999.


Styrelsen

Ordförande, Stefan Seregard, professor
Vice ordförande, Laurence Westerlund, banktjänsteman
Kassaförvaltare, Per Arne Krantz, f.d. sjukhusdirektör
Vetenskaplig sekreterare, Madeleine Zetterberg, professor, spec.läk.                                   

Janne Börjeson, event manager
Helena Eriksson, ordförande KMA
Rune Brautaset, ordförande Optikerförbundet 
Niklas Mattsson, vice förbundsordförande SRF
Maria Thereza Perez, docent 
Bo Philipson, professor emeritusÅrsredovisning 2017 (2,6 MB)