Vad är Diabetesretinopati?

Diabetiker riskerar ögonproblem i större utsträckning än andra människor. Den vanligaste ögonåkomman är diabetesretinopati. Sjukdomen orsakas av förändringar i näthinnans blodkärl. Näthinnan är ett mycket tunt lager av vävnad som täcker ögonglobens bakre del. Näthinnan innehåller sinnesceller, så kallade tappar och stavar och nervceller. När vi ser en bild träffar den näthinnan och sänds vidare till hjärnan via synnerven. Risken för diabetesretinopati ökar ju längre en person har haft diabetes. Den kan förekomma både vid Typ 1 och Typ 2 diabetes. Efter 15 års sjukdom har cirka 80 procent någon form av skada på näthinnan. Med förbättrade kontroller och behandling är det idag endast ett fåtal som får allvarliga synproblem. Det finns två olika former av sjukdomen: icke-proliferativ retinopati som indelas i bakgrundsretinopati och pre-proliferativ retinopati samt proliferativ retinopati.


Bakgrundsretinopati 
Bakgrundsretinopati är en tidig form av sjukdomen. Eftersom bakgrundsretinopati oftast inte ger symtom kan den finnas hos individer som inte ens är medvetna om sin diabetes. Kapillärerna, de allra minsta blodkärlen i ögat, täpps till och näthinnans blodcirkulation försämras. De skadade kärlen börjar läcka blod och vätska som kan orsaka att näthinnan svullnar. Blödningarna visar sig i form av små röda prickar på näthinnan. Bakgrundsformen skadar oftast inte synen men visar att cirkulationen i ögat och antagligen i hela kroppen är försämrad. Pre-proliferativ retinopati är ett förstadium till proliferativ retinopati som är en svårare sjukdom.


Makulasvullnad 
Den vanligaste orsaken till synproblem vid diabetes är svullnad av makula, även kallad gula fläcken. Det är en liten och mycket känslig del av näthinnan längst bak i ögat och platsen för det skarpa seendet. Med hjälp av gula fläcken kan vi se detaljer och utföra saker som kräver skarp syn som till exempel att läsa, se på tv och köra bil. Om svullnaden inte går ner kan synen försämras.


Proliferativ retinopati 
Proliferativ retinopati är en allvarligare form som endast ett fåtal diabetiker drabbas av. Sjukdomen kännetecknas av att blodkärlen i näthinnan täpps till och cirkulationen försämras. Vissa områden får då för lite syre och signalerar till ögat att bilda nya skadliga blodkärl. De nybildade kärlen är mycket sköra och brister lätt, vilket orsakar blödningar in i glaskroppen. (Glaskroppen är den klara substans som fyller ut ögat mellan lins och näthinna) Blodet skadar synen på grund av att det hindrar ljusets väg till näthinnan. Blödningarna orsakar även ärr som med tiden kan leda till näthinneavlossning.