Vad är glaukom?

Glaukom, grön starr, är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och skadar synfältet. Man vet inte exakt vad glaukom beror på. Ögontrycket har betydelse, men är inte hela förklaringen. Det finns personer som har förhöjt ögontryck men som aldrig någonsin kommer att utveckla glaukom och de finns de med alldeles normalt ögontryck som får en allvarlig sjukdom. Andra faktorer som exempelvis blodcirkulationen till ögat anses därför också spela roll för uppkomsten av glaukom. Det finns flera olika former av glaukom. De vanligaste är öppenvinkelglaukom och trångvinkelglaukom, men man kan också födas med glaukom (kallas kongenitalt) eller få det till följd av andra tillstånd (kallas sekundärt).

Vad är ögontryck? Ett visst tryck i ögat är nödvändigt för att upprätthålla dess form och funktion, d.v.s. för att vi ska kunna se. Ögontrycket varierar mellan olika individer. Det mäts i mmHg (millimeter kvicksilver). De flesta personer har mellan 12-21 mmHg, men både högre och lägre värden kan vara normala. Vilket tryck ögat har beror på balansen mellan tillflöde och avflöde av kammarvätska. Kammarvätskan är en klar vätska som behövs för att ge näring till ögat och för att forsla bort avfallsprodukter. Den bildas av strålkroppen och cirkulerar från bakre kammaren, via pupillen, till främre kammaren och lämnar ögat huvudsakligen via utflödeskanaler i kammarvinkeln. Vid glaukom är avflödet av vätska ut ur ögat som regel försvårat.

Öppenvinkelglaukom Detta är den vanligaste formen av glaukom i Sverige. Det är också öppenvinkelglaukom som vi vanligen menar när vi i dagligt tal talar om glaukom. Man räknar med att kanske 100 000 personer i Sverige har sjukdomen. Glaukom är vanligare ju äldre man är. Vid 75 års ålder förekommer det hos drygt 5% . Näthinnans nervtrådar från syncellerna (tappar och stavar) löper samman i synnerven. Vid glaukom förstörs dessa nervtrådar och ger upphov till en långsamt ökande skada i synnerven under loppet av månader och år. Synnervsskadan åtföljs av ett motsvarande bortfall i synfältet och det är detta synfältsbortfall som patienten märker när det blivit tillräckligt stort. Således får man sällan några symtom i början av sjukdomsförloppet. Inte förrän synfältsskadan blivit större eller båda ögonen drabbas märker man något. Detta beror på att det är svårt att upptäcka en liten skada själv. Hjärnan fyller nämligen i små "blinda" områden. Dessutom överlappar synfälten varandra, så om bara ena ögat är drabbat, kompenserar synfältet i andra ögat. Ofta upptäcker patienten att synen är sämre först när det friska ögat täcks för av någon anledning. Vanliga varianter av öppenvinkelglaukom är simplex-, exfoliations- och normaltrycksglaukom. Exfoliationsglaukom, som ibland också kallas pseudoexfoliationsglaukom eller kapsulareglaukom, kännetecknas av att man kan se en äggviteämnes-utfällning på linsens främre yta om man betraktar ögat i ögonmikroskopet. Normaltrycksglaukom kallas de glaukom som har normala ögontryck. Merparten av övriga öppenvinkelglaukom är simplexglaukom.

Synnervshuvud Ögontryck

I ögats främre del cirkulerar kammarvätskan. Om balansen mellan inflöde och avflöde rubbas stiger trycket i ögat.