Vad är katarakt - grå starr?

Grå starr, eller katarakt som är den medicinska termen, innebär nedsatt syn pga en grumling i ögats lins. I de svåra fallen kan man med blotta ögat se att pupillen är grå. Ögat är som en boll med ett fönster, hornhinnan och på motsatta sidan sitter näthinnan som en tapet på ögonväggens insida (Figur 1).

Linsen plats i ögat

Figur 1 Linsens plats i ögat (Publ. med upphovsrättsinnehavarens tillstånd)


Ögats lins är stabilt upphängd inne i bollen. Linsens främre yta kläds av regnbågshinnan med ett centralt hål, pupillen. Utrymmet mellan hornhinnan och linsen utfylls av saltvatten, kammarvattnet och utrymmet mellan linsen och näthinnan av en klar gelékropp, glaskroppen. Ögats lins är uppbyggd som en lök med långa celler inneslutna i en elastisk kapsel. Linsen tillsammans med ögats hornhinna avbildar omvärlden på ögats näthinna på samma sätt som linsen i en kamera ger en bild av omvärlden på filmen, eller numera i digitalkameran bilddetektorn (Figur 2).

Paralella ljusstrålars väg i klar lins och vid grå starr

Figur 2: Paralella ljusstrålars väg i klar lins (vänstra bilden) och vi grå starr (högra bilden). 


Om linscellerna tappar sin funktion eller dör pga yttre påverkan så stannar de kvar inne i kapseln och sprider infallande ljus på ett okontrollerat sätt, grå starr (Figur 2).

Ju äldre man blir ju mer har linscellerna påverkats av yttre faktorer och grå starr är därför allt vanligare ju äldre man blir och drabbar oftast båda ögonen. Grå starr är den vanligaste orsaken till nedsatt syn hos personer över 55 år. Orsaken är oftast okänd men grå starr kan orsakas av skador, vissa mediciner och andra sjukdomar, som till exempel diabetes. Idag har gråstarroperationen blivit så bra att man oftast förslår operaration så fort synen påverkas nämnvärt.

Sedan början av 2000-talet utförs c:a cirka 80 000 gråstarrsoperationer i Sverige per år. Det är landets vanligaste operation. Redan dagen efter ingreppet märks synförbättringen.

Ett särskilt problem är grå starr som är medfödd eller utvecklas under den tidiga uppväxtperioden. Linsen bildas tidigt under fosterstadiet och tillväxer kraftigt under de första levnadsåren. För att synen skall utvecklas normalt måste linsen vara klar under de första levnadsåren. Annars stannar synutvecklingen upp och barnet får en irreversibel synskada som inte kan behandlas. Om fostret är bärare av specifik genetisk förändring eller blir smittat av av sjukdom hos modern tidigt under graviditeten, t ex. Röda hund, kan linsen utvecklas felaktigt och vara grumlig när barnet föds eller utveckla grumlingar under den tidiga utvecklingsperioden. Om synen påverkas av linsgrumlingen måste linsen tas bort så tidigt som möjligt för att undvika irreversibel synskada. Linsen ersätts hos mycket små barn med kontaktlins på ögat som så småningom kan bytas mot en plastlins inne i ögat. Dessa barn måste ha läsglasögon eftersom zoomfunktionen i ögats optik går förlorad när man tar bort linsen. Om man i mödrahälsovården notererat att ökad risk för grå starr föreligger pga ärftlig benägenhet eller problem under graviditeten bör nyfödda barn undersökas i ögonsjukvården. Oftast upptäcker föräldrarna eller barnahälsovården att pupillen är grå eller att barnet har svårt att fixera.

Sympton

Bländningskänsla och synnedsättning är de vanligaste symtomen på grå starr.

  • Bländningskänsla och synnedsättning är de vanligaste symtomen på grå starr.
  • Det blir svårare att se detaljer och man får svårare att uppfatta kontraster. 
  • Man blir ofta mer närsynt. Ljuskänsligheten ökar. 
  • Man blir lätt bländad och det blir svårare att se utomhus än inomhus, speciellt soliga dagar. 
  • Mörkerseendet försämras. Man förnimmer ofta ringar runt ljuskällor och får dubbelseende. 
  • Man uppfattar blåa färger sämre vilket förvränger färgupplevelsen. 


Båda ögonen kan vara påverkade, men vanligaen är det ena ögat är sämre än det andra, vilket kan leda till problem med avståndsbedömning.