Ögonsjukdomar - se film om ögonsjukdomar

Här nedan kan du se föreläsningar om ögonsjukdomar filmat vid olika tillfällen runt om i landet.

Normalt seende

Normalt seende

Syn med katarakt

Katarakt

Syn med Retinitis pigmentosa

RP, Retinitis pigmentosa

Syn med makuladegeneration

Makuladegeneration

Syn med diabetesretinopati

Diabetesretinopati

Syn med glaukom, grön starr

Glaukom, grön starr

Syn med näthinneavlossning

Näthinneavlossning