Ögonfondens anslag för 2018

Även i år har duktiga ögonforskare med viktiga projekt sökt anslag från Ögonfonden.  Anslag och stipendier kommer att delas ut vid Ögats dag i Stockholm den 10 oktober 2018.

Hjälp oss att stödja svensk ögonforskning på en nivå som motsvarar det verkliga behovet och som kan leda till framgångar som kommer oss alla till godo i framtiden!

Ge en gåva
Starta en egen insamling

Namn

Projekttitel

Charlotta All-Eriksson

Survival, Intraarterial Chemotherapy, Reproductive Decisions and Quality of Life in Patients with Retinoblastoma

Marita Andersson Grönlund

Definiera vikten av ögonmorfologi och synfunktion för tillväxt och utveckling av kardiovaskulära sjukdomstillstånd hos barn födda måttligt för tidigt

Sten Andréasson

Diagnostik och behandling av ärftliga ögonsjukdomar. Fortsättningsprojekt

Maria Angeles Rodriguez Garcia

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer

Niklas Arnberg

Kolhydraters betydelse för virusorsakade ögoninfektioner

Henrik Barth

Experimental  vitreous substitution

Hammurabi Bartuma

Stamcellsbehandling av torr makuladegeneration, en bra bit på vägen att uppnå målet

Anders Behndig

Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi

Gysbert-Botho van Setten

Linsens betydelse för glaukom

Berit Byström

Hereditary disorders affecting cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting

Tomas Bro

Nära ögat? - Ökar myopi i Sverige?

Leif Carlsson

Regulation of retinal vasularization by the mTORC1 signalling pathway

Ulf Dahlstrand

Diffus reflektansspektroskopi och fotoakustik för avgränsning av tumörmarginaler

Patrik Danielson

Mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna med fokus på lokalt producerade signalsubstanser

Per Ekström

Mekanismen bakom Retinitis pigmentosa: cGMP-systemet som nyckelspelare

David Epstein

Recidivrisk hos AMD patienter efter avslutad anti-VEGF injektionsbehandling enligt “Treat-and-Extend” regim

Irina Golovleva

Var är vi på väg: genetiken är nyckel till behandling av ärftliga näthinne- och hornhinne-sjukdomar

Finn Hallböök

Continued studies of a stem cell-based model for retinoblastoma carcinogenesis

Björn Hammar

Ny banbrytande metod kan enklare ställa diagnos vid komplicerad kärlsjukdom

André Helder

Cell and Gene Therapy for Sustainable Treatment of Macular Degeneration

Gunnel Hellgren

Molecular defense against retinopathy of prematurity - Platelet function and retinal neuro-angiogenesis

Ann Hellström

En studie med målsättning att bevara faktorer i cirkulerande blod väsentliga för normal utveckling hos prematurfödda barn

Malin Hernebring

Skyddande effekter av PA28 mot oxidativ stress och katarakt

Gerd Holmström

Retinal morfologi och funktion hos extremt tidigt födda barn (<27 veckor) - utveckling upp till 12 års ålder

Lena Ivert

The ultrastructure and spatial distribution of lipofuscin and melanosomes in aging monkey retinal epithelium and development of drusen

Gauti Johannesson

METABOLIC BIOMARKERS IN THE GLAUCOMATOUS BRAIN - A multidisciplinary Study on a Novel PET-MRI Technique

Kjell Johansson

Experimentell näthinneskada: Retinal demens och mikrogliaaktivering

Ulrika Kjellström

Diagnos, prognos och behandling vid retinala degenerationer med fokus på ABCA4-associerade åkommor

Maria Kugelberg

Kongenital katarakt och kontaktlinser

Anders Kvanta

Regeneration av makuladegeneration med genetiskt modifierade näthinneceller framställda från pluripotenta stamceller

Neil Lagali

Utvärdering av nya anti-inflammatoriska strategier mot kärlnybildning i kornea

Eva Larsson

Populationsbaserad 25-års-uppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn, födda 1988-90 i Stockholms län

JingXia Liu

The molecular portfolio of the extraocular muscles: the role of desmin

Monica Lövestam Adrian

Ny OCT (Optical Coherence Tomography) teknik i kombination med elektrofysiologi vid olika näthinne (retinala) sjukdomar

Eva Mönestam

Longitudinella långtidseffekter, patientnytta, synfunktionsvinster och postoperativa problem 20 år efter gråstarroperation - en prospektiv studie

Malin Malmsjö

Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker

Khashayar Memarzadeh

Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker

Patrik Schatz

Komplikationer till diabetesretinopati och nya former av ärftliga recessiva näthinnesjukdomar

Gustav Stålhammar

Att förutse progress av uvealt melanom

Per Söderberg

Morphometric measurement of glaucoma with PIMD

Peter Söderkvist

Identification and functional characterization of genes involved in eye development

Ida Maria Westin

Functional study of two intronic variants in the EYS gene associated with recessive retinitis pigmentosa

Sten Andréasson, Lund

Diagnostik och Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar. Fortsättningsprojekt

Anders Kvanta, Stockholm

Regeneration av makuladegeneration med genmodifierade näthinneceller framställda av pluripotenta stamceller

Malin Malmsjö, Lund

Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker

Christina Lindén, Umeå

GITS - En randomiserad kontrollerad långtidsstudie av initial intensiv behandling för att förhindra blindhet hos glaukompatienter

Fredrik Ghosh, Lund

Retinal Biomechanics: Stretch-to-See

Per Söderberg, Uppsala

Reduction of cataract morbidity

Anders Behndig, Umeå

Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi

Leif Carlsson, Umeå

Regulation of eye development and retinal vascularisation by the mTORC1 signalling pathway

Patrik Danielson, Umeå

Mekanismer för sårläkning och ärrbildningi ögats hornhinna med fokus på lokalt producerade signalsubstanser

Niklas Arnberg, Umeå

Kolhydraters betydelse för virus-orsakade ögoninfektioner

Per Ekström, Lund

Behandling av Retinitis Pigmentosa: cGMP-systemet som nyckelspelare

Lena Gunhaga, Umeå

Tids- och regions-styrd blockering av Mab21L2 som modellsystem för kolobom och anoftalmi

Gauti Jóhannesson, Umeå

Metabolic biomarkers in the glaucomatous brain - A multidisciplinary Study on a Novel PET-MRI Technique -

Eva Larsson, Uppsala

Populationsbaserad 25-årsuppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn, födda 1988-90 i Stockholms län

Maria Kugelberg, Stockholm

Resultat av operation av barnkatarakter 1998-2015 på S:t Eriks Ögonsjukhus

Lene Martin, Mälardalen

Individspecifik bedömning av risken för synskada vid diabetes

Irina Golovleva, Umeå

Functional studies of molecular mechanisms in epithelial recurrent erosion dystrophy and retinal disorders

Marita Andersson Grönlund, Göteborg

Definiera vikten av ögonmorfologi och synfunktion för tillväxt och utveckling av kardiovaskulära sjukdomstillstånd hos barn födda måttligt för tidigt

Marie Burstedt, Umeå

Ett ljus i mörkret, studier av retinala dystrofier i Norra Sverige

Ulrika Kjellström, Lund

Diagnos, prognos och behandling vid ABCA4associerade och andra retinala degenerationer och narkosanpassning av elektrofysiologiska metoder

Jingxia Liu, Umeå

The molecular portfolio of the extraocular muscles

Mona Lindström, Umeå

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer

Daniel Nyqvist, Stockholm

WNT/beta-catenin signaling in retina and brain vessel growth and barrier function

Ulrika Englund Johansson, Lund

Mekanismer som styr regeneration av retinala ganglieceller - mot en behandling för glaukom

Monica Lövestam Adrian, Lund

Ny OCT (Optical Coherence Tomography) teknik i kombination med elektrofysiologi vid olika näthinne (retinala) sjukdomar

Lasse Jensen, Linköping

Molecular drivers of proliferative diabetic retinopathy

Elisabet Granstam, Uppsala

Utvärdering av fotografering med OCT-angiografi vid våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)

Eva Mönestam, Umeå

Longitudinella långtidseffekter, patientnytta, synfunktionsvinster och postoperativa problem 20 år efter gråstarroperation - en prospektiv studie

Anne Petersen, Göteborg

Immunoproteasome expression in the human lens at different age and cataract type

Patrik Schatz, Lund

Nya retinala degenerationer, injektionsbehandling

Utdelning år 2016

ANSLAG 2016

Sten Andreasson, Lund

200 000 kr

Diagnostik och Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar. Fortsättningsprojekt

Läs mer om hans forskning


Per Fagerholm, Linköping

200 000 kr

Penetrating corneal grafts using biosyntetic corneas.


Finn Hallböök, Uppsala

150 000 kr

En stamcellsbaserad modell av mänsklig näthinneutveckling för studier av ögoncancern retinoblastoms uppkomst.

Läs mer om hans forskning


Christina Lindén, Umeå

150 000 kr

Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom (GITS).


Gerd Holmström, Uppsala

100 000 kr

Retinal mofologi och funktion hos friska respektive extremt tidigt födda barn (före vecka 27) - utveckling till 12 års ålder.


Anders Kvanta, Stockholm

100 000 kr

Regeneration av makuladegeneration med näthinneceller från embryonala stamceller.

Läs mer om hans forskning


Leif Carlsson, Umeå

100 000 kr

Regulation of eye development by the mTOR signalling pathway.

Läs mer om hans forskning


Malin Malmsjö, Lund

100 000 kr

Ögontumörkirurgi optimeras med hjälpav nya tekniker för blodflödesmätning - möjlighet för autu transplantation av ögonlock.

Läs om hennes forskning


Anders Behndig, Umeå

75 000 kr

Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi.

Läs mer om hans forskning


Lena Gunhaga, Umeå

75 000 kr

Identifiera reglering och roll av Mab21I2 under tidig utveckling av näthinnan.

Läs mer om hennes forskning


Boel Bengtsson, Malmö

75 000 kr

Long-term effect of delayed anti glaucoma treatment in eyes with manifest glaucoma.

Läs mer om hennes forskning


Madeleine Zetterberg, Mölndal

75 000 kr

Skademekanismer och prevention av katarakt; immunoproteasomens roll.

Läs mer om hennes forskning


Kjell Johansson, Örebro

50 000 kr

Amyloidbildning och autofagi i odlad näthinna från gris.

Läs mer om hans forskning


Eva Larsson, Uppsala

50 000 kr

Populationsbaserad 25-årsuppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn 1988-90 i Stockholms län.

Läs mer om hennes forskning


Patrik Schatz, Lund

50 000 kr

Analys av genetiska faktorer och näthinnans struktur vid kärlsjukdom i näthinnan och kongenital stationär nattblindhet.

Läs mer om hans forskning


Neil Lagali, Linköping

50 000 kr

Preclinical evaluation of novel inhibitors of ocular inflammation-induced angiogenesis.

Läs mer om hans forskning


Peter Söderkvist, Linköping

50 000 kr

Identification and functional characterization of genes involved in ocular malformations.

Läs mer om hans forskning


JingXia Liu, Umeå

50 000 kr

The molecular portfolio of the extraocular muscles.

Läs mer om hennes forskning


Maria Kugelberg, Stockholm

50 000 kr

Långsam frisättning av anti-inflamatoriskt HyaDex efter kataraktkirurgi.

Läs mer om hennes forskning


Helena Filipsson Nyström, Göteborg

50 000 kr

Thyroidera associerad oftalmopati- en komplikation till Graves sjukdom.


Ulrica Englund Johansson, Lund

50 000 kr

Optic nerve restoration- Studies of key chemickal and physical components.


Per Ekström, Lund

50 000 kr

Sjukdomsmekanismer i Retinitis pigmentosa: cGMP-systemet som terapimål.

Läs mer om hans forskning


Berit Byström, Umeå

50 000 kr

Hereditary disorders affecting the cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting.


Gauti Johannesson, Umeå

50 000 kr

Blodflöde i arteria ophthalmica, dess relation till ögontryck och strukturella förändringar i ögat vid glaukom.

Läs mer om hennes forskning


Mona Lindström, Umeå

50 000 kr

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer.

Läs mer om hennes forskning


Helder André, Stockholm

50 000 kr

Cell and Gene Therapy for Sustainable Treatment of Macular Degeneration.

Läs mer om hans forskning


Karl-Johan Hellgren, Karlstad

50 000 kr

Tidig synfunktionsförändring vid diabetes.

Läs mer om hans forskning


Elisabet Granstam, Västerås

50 000 kr

Anti-VEGF-behandling för våt AMD: utvärdering av behandlingsprotokoll och effekt efter lång tid.

Läs mer om hennes forskning


Kristina Teär Fahnehjelm, Stockholm

50 000 kr

Synnervsmissbildningar hos barn: kartläggning av synfunktioner, ögonkarakteristika samt associerade medicinska och neuropsykiatriska komplikationer.

Läs mer om hennes forskning


Yang Yunlong, Stockholm

50 000 kr

Mechanistic study of obestity-induced photoreceptor loss.


Oleksiy Buznyk, Linköping

50 000 kr

Bioengineered corneal substitutes with anti-VEGF release system.

Läs mer om hans forskning


Staffan Schedin, Umeå

50 000 kr

3-dimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom.

Läs mer om hans forskning


STIPENDIER 2016

Berit Byström, Umeå

25 000 kr

Korneala dystrofier i norra Sverige.


Patrik Schatz, Lund

25 000 kr

Analys av genetiska faktorer och näthinnans struktur vid kärlsjukdom i näthinnan och kongenital stationär nattblindhet.


David Epstein, Stockholm

25 000 kr

En randomiserad dubbelblind fas 4 studie för behandling med Aflibercept och Ranibizumab enligt en "Treat-and-Extend" regim vid retinal centralvensocklusion.


Berit Byström, Umeå

25 000 kr

Hereditary disorders affecting the cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting.

Utdelning år 2015

ANSLAG

Sten Andreasson, Lund

200 000 kr

Genterapi en möjlighet för ärftliga näthinnesjukdomar. Fortsättningsprojekt.

Läs mer om hans forskning


Per Fagerholm, Linköping

200 000 kr

Utvärdering av biosyntetiska hornhinnor på människa.


Lena Gunhaga, Umeå

200 000 kr

Identifiera molekylära interaktioner som koordinerar tidig utveckling av näthinnan och linsen.

Läs mer om hennes forskning


Anders Kvanta, Stockholm

200 000 kr

Stamcellsbehandling vid retinal-­‐ och makuladegeneration.


Irina Golovleva, Umeå

150 000 kr

Is epithelial recurrent erosion dystrophy (ERED) caused by COL17A1 cured by natural gene therapy?

Läs mer om hennes forskning


Per Ekström, Lund

150 000 kr

Sjukdomsmekanismer i Retinis pigmentosa: cGMP som nyckelspelare.


Per Söderberg, Uppsala

150 000 kr

Reduktion av kataraktsjuklighet.


Christina Lindén, Umeå

100 000 kr

Behandling av sjukdomsutveckling vid glaukom (GITS).


Gerd Holmström, Uppsala

100 000 kr

Retinal morfologi och funktion hos friska respektive extremt tidigt födda barn (< v27).


Anders Behndig, Umeå

90 000 kr

Behandling av hornhinnesjukdomen keratokonus med avancerad crosslinking.


JingXia Liu, Umeå

80 000 kr

The Molecular Portfolio of the Neuromuscular Junctions of Human Extraocular Muscle.


Kjell Johansson, Örebro

80 000 kr

Amyloidbildning, autofagi och caspase ‐1 aktivering i odlad näthinna från gris.


Camilla Molin, Kalmar

50 000 kr

Purinergisk signalering och komplementaktivering i  den vuxna näthinnan ‐ involvering vid experimentell AMD.


Helder André, Stockholm

50 000 kr

Cell and Gene Therapy for Sustainable Treatment of Macular Degeneration.

Läs mer om hans forskning


Mona Lindström, Umeå

50 000 kr

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer.

Läs mer om hennes forskning


Helena Filipsson Nyström, Göteborg

50 000 kr

Thyroidera associated oftalmopati ‐ en komplikation Helena Filipsson Nyströ till Graves sjukdom.


Gauti Johannesson, Umeå

50 000 kr

Blodflöde i arteria ophthalmica, dess relation till ögontryck och strukturella förändringar i ögat vid glaukom.


Stipendier

Berit Byström, Umeå

25 000 kr

Korneala dystrofier i norra Sverige.


Robert Ihnatko, Linköping

25 000 kr

Analysis and identification of components in aniridic tears.

Utdelning år 2014

ANSLAG

Malin Malmsjö, Lund

150 000 kr

Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl

Läs mer om hennes forskning


Anders Kvanta, Stockholm

150 000 kr

Stamcellsbehandling vid retinal- och makuladegeneration

Läs mer om Anders Kvantas forskning


Sten Andreasson, Lund

150 000 kr

Genterapi möjlighet för ärftliga näthinnesjukdomar

Läs mer om hans forskning


Lena Gunhaga, Umeå

100 000 kr

Molekylära signaler som styr tidig utveckling av näthinnan och linsen

Läs mer om hennes forskning


Kjell Johansson, Örebro

100 000 kr

Näthinnans neuropatologi: degenerationsmekanismer i fotoreceptorer och tillväxtfaktorers protektiva effekt


Gerd Holmström, Uppsala

100 000 kr

Retinal morfologi och funktion hos friska respektive extremt tidigt födda barn (< v27)


JingXia Liu, Umeå

70 000 kr

The Molecular Portfolio of the Neuromuscular Junctions of Human Extraocular Muscle


Christina Lindén, Umeå

70 000 kr

Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom


Per Ekström, Lund

50 000 kr

Retinitis pigmentosa: Frisättning av cGMP kan vara en ny aspekt


Marie Burstedt, Umeå

50 000 kr

Retinis pigmentosa i Norra Sverige, molekylärgenetiska och fördjupade kliniska studier med inriktning mot framtida behandlingsalternativ

Läs mer om hennes forskning


Leif Johnson, Lund

50 000 kr

Re-energizing the metabolically challenged photoreceptor - the mitochondria in Retinis Pigmentosa


Irina Golovleva, Umeå

40 000 kr

Ny typ av kornea dystrofi i norra Sverige - funktionella studier

Läs mer om hennes forskning


Helder André, Stockholm

40 000 kr

Cell and Gene Therapy in Experimental Models of Macular Degeneration

Läs mer om hans forskning


Stefan Löfgren, Stockholm

40 000 kr

Normativa papillrelaterade OCT-data hos friska hyperopa barn


Mona Lindström, Umeå

40 000 kr

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer

Läs mer om hennes forskning


Anne Petersen, Göteborg

40 000 kr

Immunoproteasome activation and expression in human lens epithelial cells during oxidative stress


Anders Behndig, Umeå

40 000 kr

Behandling av hornhinnesjukdomen keratokonus med avancerad crosslinkin


Maria Kugelberg, Stockholm

40 000 kr

Långsam frisättning av anti-inflammatoriskt HyaDex efter kataraktkirurgi

Läs mer om hennes forskning


Sonya Stenfelt, Stockholm

40 000 kr

Nya metoder för säkrare och effektivare stamcellsterapi för behandling av torr AMD


Ulria Kjellström, Lund

40 000 kr

Geno- och fenotypkaraktärisering vid ABCA4associerade retinala degenerationer inklusive retinitis pigmentosa och narkosanpassning av elektrofysiologiska metoder.Stipendier 25 000 kr

Camilla Molin, Kalmar

Komplementsystemets involvering vid åldersrelaterad makuladegeneration


Lars Malmqvist, Uppsala

UCST-A fast test of spectral contrast sensitivity


Ulla Edén, Linköping

Congenital aniridia and the ocular surface


Zhaohua Yu

Damage mechanisms of infrared radiation induced cataract


Utdelning år 2013

Anslag

Anders Kvanta, Stockholm

150 000 kr

Regenerativ cell- och genterapi vid makuladegeneration med retinala pigmentepitelceller deriverade från embryonala stamceller.


Malin Malmsjö, Lund

150 000 kr

Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl.


Christina Lindén, Umeå

100 000 kr

Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom


Neil Lagali, Linköping

100 000 kr

Quantification of Corneal Nerve Parameters in Vivo for Early Diagnosis of Diabetic Neuropathy


Sven Crafoord, Örebro

100 000 kr

Örebro Experimental vitreous substitution


Charlotta All-Ericsson, Stockholm

100 000 kr

Regulators of G-protein signaling in uveal melanoma: Potential therapeutic targets


Saptal Ahuja, Lund

50 000 kr

Profiling of retinal synapse glycoproteins of wt and rd1 mouse model of retinitis pigmentosa


Sten Andreasson, Lund

50 000 kr

Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar


Stipendier 25 000 kr

Marie Burstedt, Umeå

Forskning:Retinala dystrofier i norra Sverige, fördjupande kliniska studier inför framtida behandlingsalternativ


Berit Byström, Umeå

Korneala dystrofier i norra Sverige


Lidija Tomic, Uppsala

Dynamisk svarsberoende refraktionering


Lena Ivert, Stockholm

Patogenesen av maculas åldrande, AMD hos rhesus apor


Ulla Edén, Linköping

Eight year follow up of patients with aniridia


Per Montan, Stockholm

Sent lossnad intraokulär lins - bakgrund och resultat


Eva Mönestam, Umeå

Trycksänkning efter gråstarrsoperation hos patienter med grön starr. Möjligheter till prediktion av trycksänkningens storlek, samt postoperativ effekt på längre sikt inklusive hälsoekonomiska aspekter


David Epstein, Stockholm

Vitamin D deficiency as a risk factor for retinal vein occlusion - a case controlled study


Utdelning år 2012

Kodstycke - <br />

Kugelberg, Maria

, Stockholm

Stipendium: 40 000

Forskning: Förebyggande av komplikationer efter gråstarrskirurgi


Mönestam, Eva

, Umeå

Stipendium: 30 000

Forskning: Synfunktionsproblem och glistenings i den intraokulära linsen, en longitudinell studie


Ayala, Marcelo

, Stockholm

Stipendium: 30 000

Forskning: Effekter av upprepad laser (SLT) behandling mot ögontrycket


Schatz, Patrik

, Malmö

Stipendium: 30 000

Forskning: Nya behandlingsstrategier vid näthinnesjukdomar med excessiv ansamling av lipofuscin


André, Helder

, Stockholm

Stipendium: 40 000

Forskning: Assessment od hypioxia-inducible factors in CNV for gene therapy


Hellgren, Kerstin

, Stockholm

Stipendium: 50 000

Forskning: EXPRESS - Extremely PREterm infants in Sweden


Ahl, Ing-Marie

, Linköping

Stipendium: 30 000

Forskning: Predicting transplant rejection: using aniridia as a model system


Gustafsson, Jörgen

, Kalmar

Stipendium: 50 000

Forskning: Vision Enabling


Edén, Ulla

, Linköping

Stipendium: 30 000

Forskning: Hornhinneförändringar vid aniridi


Engelsberg, Karl

, Lund

Stipendium: 30 000

Forskning: Odling och transplantation av retina: teknik, morfologi och biologi


Ivert, Lena

, Stockholm

Stipendium: 40 000

Forskning: Studier av ögonförändringar, ffa ögonbottenförändringar hos åldrande Rhesus Apor. Kan Resveratrolbehandling vara ett alternativ att minska den åldrande processen


Samolov, Branka

, Stockholm

Stipendium: 30 000

Forskning: Molekylära och cellulära mekanismer vid kärlnybildning i hornhinna


Gesslein, Bodil

, Lund

Stipendium: 30 000

Forskning: Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl


Löfgren, Stefan

, Stockholm

Stipendium: 30 000

Forskning: Antioxidativa reparationsmekanismer i ögonlinsen


Agardh, Elisabet

, Malmö

Anslag: 60 000

Forskning: How to monitor and preserve vision in diabetic retinopathy


Holmström, Gerd

, Uppsala

Anslag: 50 000

Forskning: Syn- och ögonfunktion hos för tidigt födda barn - regionala och nationella studier


Behndig, Anders

, Umeå

Anslag: 80 000

Forskning: Utveckling och utvärdering av en ny behandlingsregim för keratoconus


Kvanta, Anders

, Stockholm

Anslag: 50 000

Forskning: Makuladegeneration: Molekylära mekanismer och nya behandlingsmetoder


Ghosh, Fredrik

, Lund

Anslag: 60 000

Forskning: Retinal transplantation - strategies for clinical therapy


Söderberg, Per

, Uppsala

Anslag: 60 000

Forskning: Åldersrelaterad grå starr, molekylära mekanismer, modifiering av känslighet med antioxidanter och betydelsen av exponering för infraröd strålning


Ekström, Per

, Lund

Anslag: 60 000

Forskning: Ärftlig näthinnedegeneration; Identifiering av nya terapimål


Andréasson, Sten

, Lund

Anslag: 80 000

Forskning: Clinical studies in patients from the Swedish RP-registry for identifying familiess suitable for upcoming treatment trials


Danielsson, Patrik

, Umeå

Anslag: 40 000

Forskning: Icke-neuronala signaksubstansers betydelse för degeneration och ärrbildning i cornea


André, Helder

, Stockholm

Anslag: 30 000

Forskning: Assessment od hypioxia-inducible factors in CNV for gene therapy


Gustafsson, Jörgen

, Kalmar

Anslag: 30 000

Forskning: Vision Enabling


Johansson, Kjell

, Örebro

Anslag: 40 000

Forskning: Humana neuronala stamceller: Identifiering av tillväxtfaktorer samt deras terapeutiska


Jing-Xia, Liu

, Umeå

Anslag: 40 000

Forskning: The molecular portfolio of the neuromuscular junctions of human extraocular muscle


Lindström, Mona

, Umeå

Anslag: 40 000

Forskning: Ögonmusklernas satellitceller


Zetterberg, Madeleine

, Göteborg

Anslag: 50 000

Forskning: Genpolymorfismer hos superoxiddismutas och association med katarakt


Ivert, Lena

, Stockholm

Anslag: 40 000

Forskning: Studier av ögonförändringar, ffa ögonbottenförändringar hos åldrande Rhesus Apor. Kan Resveratrolbehandling vara ett alternativ att minska den åldrande processen


Samolov, Branka

, Stockholm

Anslag: 30 000

Forskning: Molekylära och cellulära mekanismer vid kärlnybildning i hornhinna


Malmsjö, Malin

, Lund

Anslag: 60 000

Forskning: Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl


Perez, Maria-Thereza

, Lund

Anslag: 60 000

Forskning: Novel strategy to increae the efficacy of survival mechanisms in retinal diseases


Kjellström, Sten

, Lund

Anslag: 30 000

Forskning: Experimental and clinical research regarding treatment of congenital rtinoschisis


Petersen, Anne

, Göteborg

Anslag: 30 000

Forskning: Detection and quantification of lens proteins modified by ROS - implication in cataract development


Lindén, Christina

, Umeå

Anslag: 40 000

Forskning: Utveckling av modeller och mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik


Anslag

Anders Kvanta, Stockholm

Stipendium: 150 000 kr

Regenerativ cell- och genterapi vid makuladegeneration med retinala pigmentepitelceller deriverade från embryonala stamceller.


Malin Malmsjö, Lund

Stipendium: 150 000 kr

Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl.


Christina Lindén, Umeå

Stipendium: 100 000 kr

Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom


Neil Lagali, Linköping

Stipendium: 100 000 kr

Quantification of Corneal Nerve Parameters in Vivo for Early Diagnosis of Diabetic Neuropathy


Sven Crafoord, Örebro

Stipendium: 100 000 kr

Örebro Experimental vitreous substitution


Charlotta All-Ericsson, Stockholm

Stipendium: 100 000 kr

Regulators of G-protein signaling in uveal melanoma: Potential therapeutic targets


Saptal Ahuja, Lund

Stipendium: 50 000 kr

Profiling of retinal synapse glycoproteins of wt and rd1 mouse model of retinitis pigmentosa


Sten Andreasson, Lund

Stipendium: 50 000 kr

Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomarSatpal Ahuja

, Lund

Anslag: 100 000 kr. Stipendium: 50 000.

Forskning: In vivo and ex vivo activities of proteinases and their endogenous inhibitors in retinas of control and rd1 mouse model of Retinitis Pigmentosa.


Charlotta All-Ericsson

, Stockholm

Stipendium: 50 000.

Forskning: Ocular melanoma and skin melanoma: molecular biology and potential therapeutic implication.


Sten Andréasson

, Lund

Anslag: 150 000.

Forskning: Kongenital retinoschis - Experimentell och klinisk forskning av en ärftlig ögonsjukdom där behandling nu ter sig bli en realitet.


Dimitrios Bizios

, Malmö

Stipendium: 50 000

Forskning: Machine Learning Algorithms for Improved Glaucoma Diagnosis.


Yihai Cao

Stockholm

Anslag: 150 000

Forskning: Discovery, mechanistic characterization and therapeutic evaluation of angiogenesis inhibitors in a clinically relevant adult retinopathy model.


Mario-Alexander Economou

Stockholm

Stipendium: 50 000

Forskning: Inhibition of Insulin-like growth factor 1 receptor (IGFI-R) for uveal melanoma and angiogenesis related eye diseases.


Birgitta Ejdervik

, Sundsvall

Stipendium: 50 000

Forskning: Riskfaktorer för katarakt


Finn Hallböök

, Uppsala

Anslag: 100 000

Forskning: Müllercellernas svar och funktion vid experimentell ganglioncelldöd hos råtta i modeller för glaukom.


Lena Ivert

, Stockholm

Stipendium: 50 000

Forskning: Effects of Resveratrol with a high fat and suger (HFS) diet in ageing rhesus monkeys.


Kjell Johansson

, Örebro

Stipendium: 50 000

Forskning: Humana neuronala progenitorceller och förlängd överlevnad av skadade fotoreceptorer.


Per Knutsson

, Mölndal

Stipendium: 50 000

Forskning: Adaptiv optik för högupplöst näthinnefotografering.


Maria Kugelberg

, Stockholm

Stipendium: 50 000

Forskning: Förebyggande av komplikationer efter gråstarrskirurgi hos barn och vuxna.


Anders Kvanta

, Stockholm

Anslag: 150 000. Stipendium: 50 000

Forskning: Ögonsjukdomen makuladegeneration: Molekylära mekanismer och utveckling av nya behandlingsmetoder.


Neil Lagali

, Linköping

Anslag: 100 000. Stipendium: 50 000

Forskning: Corneal homeostasis in a cross-linked collagen environment: two longitudinal morphologic studies.


Stefan Löfgren

, Stockholm

Stipendium: 50 000

Forskning: Skade- och reparationsmekanismer i ögats lins.


Ulf Stenevi

, Mölndal

Anslag: 150 000

Forskning: Myofibroblasternas roll vid external disease.


Utdelning år 2009

Fonden har sedan uppstart haft följande utdelningar:

1989 200 000
1991 150 000
1993 700 000
1995 1 500 000
1997 1 525 000
2000 2 000 000
2002 2 850 000
2004 3 210 000
2007 2 100 000
2009 1 500 000
2011 1 550 000
2013 1 000 000
2014 1 400 000
2015 2 000 000
2016 2 500 000
2017 3 000 000
2018 3 500 000

30 685 000