Stöd den svenska ögonforskningen!

Ditt bidrag eller din donation  gör det möjligt att forska mer och behandla fler med ögonsjukdomar.

Du kan även starta en egen insamling .

Det är också möjligt att testamentera pengar  till forskningsfonden eller att vid olika högtider sätta fonden som gåvomottagare. Många väljer t.ex. att skänka bidrag istället för blommor i samband med begravningar.

Mer än 95 procent av insamlade belopp går till forskningsstöd.

Ögonfonden/Synfrämjandets Forskningsfond startades och förvaltas av Synskadades Riksförbund, Optikerförbundet och Sveriges Ögonläkarförening. Vartannat år delar stiftelsen ut mycket uppskattade forskningsanslag och stipendier, som de senaste åren uppgått till 2 miljoner kronor. 

Gåva till Ögonfonden

kan överlämnas direkt med betalkort via denna hemsida – klicka här för att komma till butiken!

Eller via PlusGiro PG: 90 07 22-0  eller BankGiro BG: 890-7610

Kodstycke - <br />

Svensk insamlingskontroll logo

Vi är godkända av Svensk Insamlingskontroll .


Så hanterar Ögonfonden dina personuppgifter (89,2 kB)

Äldre släkting och barnbarn

Testamentera till oss

Testamentariska arv och gåvor har haft mycket stor betydelse för Ögonfonden/Stiftelsen Synfrämjandets forskningsfonden tillkomst och har gjort det möjligt att stödja ögonforskningen i Sverige sedan 1989.


Pågående forskning

Här kan du läsa mer om vår forskning i olika delar av landet. Välj ort nedan.

Göteborg

Lund

Malmö

Uppsala

Umeå