ÖGATS DAG 12 okt 2017

Här under ser ni de föreläsningar som hölls under dagen.

Om ni vill se lite bilder tagna under dagen så kan ni titta här.

ÖGATS DAG SYD 2015

Ögonfonden genomförde ÖGATS DAG SYD, den 9 november 2015. Det var en informativ eftermiddag med det senaste inom näthinneforskning samt om arbetet med att förbättra vardagen för synsvaga och personer med synskador. 

Här under kan du se föreläsningarna från dagen.

--------------------------------------------------------------------

Tidigare evenemang:

ÖGATS DAG 2014

Den 28 sept arrangerades Ögats dag i Umeå och inbjuden hedersgäst var Sven-Bertil Taube. Det förelästes om ögonforskning och vi hade samtal med Sven-Bertil Taube. Han är nu ambassadör för Ögonfonden! På bilden nedan kan ni ser när han tar emot vårt diplom. Du kan även se film från föreläsningarna, du hittar dem här under.

Ögonfonden välkomnade till Ögats Dag 2014 den 2 juni i Jubileumsaulan, Jan Waldenströmsgatan 1-5, Skånes universitetsjukhus (SUS), Malmö.

Filmer från dessa tidigare events finns här under. Nyaste film ligger överst i listan.

Ögonfondens facebook sida.


ÖGATS DAG 2013

Ögonfonden, i samarbete med olika representanter för läkemedelsindustri och andra aktörer som har anknytning till ögonsjukvård, uppmärksammade Ögats dag den 10 oktober på Norra Latin i Stockholm. Syftet var att belysa behovet av ytterligare forskning samt att lyfta fram faktiska framgångar inom ögonsjukvården med målet att öka resurser till ögonforskning och ögonsjukvård.  

I programmet ingick föreläsningar om diabetes och glaukom (grönstarr), paneldiskussion om forsknings- och ögonsjukvårdsvillkor, utdelning av stipendier och forskningsanslag och frågestund. Moderator: Sverker Olofsson. Filmer från föreläsningarna kan du se här under.