ÖGATS DAG 10 okt 2018 kl 13-16

Ögonfonden inbjuder till Ögats dag

Program

13.00

Välkomnande

Moderator Madeleine Zetterberg, prof, SU/Mölndal, vetenskaplig sekreterare Ögonfonden och information om Ögonfonden – Stefan Seregard prof KI/St Erik, ordförande Ögonfonden

13.05

Utdelning av forskningsanslag & stipendier från Ögonfonden 2018

13.10

Utdelning från Carmen & Bertil Regnérs Stiftelse 2018

13.15

Föredrag om aktuella forskningsprojekt Charlotta All-Eriksson, docent, överläkare KI/St Erik: Retinoblastom – cancer i ögat; behandling, prognos och livskvalitet

Peter Söderkvist, prof Linköpings universitet: Gener inblandade i ögats utveckling

Gerd Holmström, prof, överläkare Uppsala universitet: Näthinnans utveckling och funktion hos extremt för tidigt födda barn

14.00

Paus med fika

14.30

Föreläsning om ögonsjukdom Anders Kvanta prof, överläkare KI/St Erik: Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) idag och imorgon

15.00

Rätten att komma ut – vägar till ökad delaktighet för synskadade 

Neven Milovojevic, Verksamhetsledare, Intressepolitisk chef, Synskadades Riksförbund

15.55

Avslutning  Ögonfondens ordförande Stefan Seregard prof KI/St Erik

-----------------------------------------------

ÖGATS DAG 12 okt 2017

Här under ser ni de föreläsningar som hölls under dagen.

Om ni vill se lite bilder tagna under dagen så kan ni titta här.

ÖGATS DAG SYD 2015

Ögonfonden genomförde ÖGATS DAG SYD, den 9 november 2015. Det var en informativ eftermiddag med det senaste inom näthinneforskning samt om arbetet med att förbättra vardagen för synsvaga och personer med synskador. 

Här under kan du se föreläsningarna från dagen.

--------------------------------------------------------------------

Tidigare evenemang:

ÖGATS DAG 2014

Den 28 sept arrangerades Ögats dag i Umeå och inbjuden hedersgäst var Sven-Bertil Taube. Det förelästes om ögonforskning och vi hade samtal med Sven-Bertil Taube. Han är nu ambassadör för Ögonfonden! På bilden nedan kan ni ser när han tar emot vårt diplom. Du kan även se film från föreläsningarna, du hittar dem här under.

Ögonfonden välkomnade till Ögats Dag 2014 den 2 juni i Jubileumsaulan, Jan Waldenströmsgatan 1-5, Skånes universitetsjukhus (SUS), Malmö.

Filmer från dessa tidigare events finns här under. Nyaste film ligger överst i listan.

Ögonfondens facebook sida.


ÖGATS DAG 2013

Ögonfonden, i samarbete med olika representanter för läkemedelsindustri och andra aktörer som har anknytning till ögonsjukvård, uppmärksammade Ögats dag den 10 oktober på Norra Latin i Stockholm. Syftet var att belysa behovet av ytterligare forskning samt att lyfta fram faktiska framgångar inom ögonsjukvården med målet att öka resurser till ögonforskning och ögonsjukvård.  

I programmet ingick föreläsningar om diabetes och glaukom (grönstarr), paneldiskussion om forsknings- och ögonsjukvårdsvillkor, utdelning av stipendier och forskningsanslag och frågestund. Moderator: Sverker Olofsson. Filmer från föreläsningarna kan du se här under.