Integritetspolicy

Sidorna på denna webbplats (nedan benämnd "webbplatsen") är publicerade av Moln8.se på uppdrag av Ögonfonden (nedan benämnt "oss" eller "vi").

Moln8 kommer inte att samla in någon information om besökande individer, utom när det finns ett specifikt behov och då informeras besökaren av detta.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

På Ögonfondens webbplats kan det förekomma att du måste ange dina personuppgifter för att skicka in ett formulär eller använda en tjänst. När du registrerar personuppgifterna samtycker du till att dessa behandlas för det aktuella ändamålet. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för respektive tjänsts specifika ändamål och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål. Det är frivilligt att uppge denna information, men om du väljer att inte uppge personuppgifter kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till tjänstens ändamål, ex. ett kontaktformulär.

Exempel på information som kan inhämtas:
  • Företagsnamn
  • Kontaktperson
  • Företagsadress/fakturaadress
  • Telefonnummer och e-mailadress

Vad är syftet med att inhämta informationen?

För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster, sända relevant information eller för att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster.

Cookies

När du besöker Ögonfondens webbplats använder sig av cookies (textfiler som placeras på din dator). För att du som hemsidebesökare ska få en så behaglig upplevelse som möjligt använder vi av oss av cookies för att bland annat identifiera rörelsemönster på webbplatsen och besökarnas demografi. Genom cookies samlas information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar, val av enhet eller tid som spenderas på webbplatsen.

För att optimera din upplevelse på webbplatsen använder vi oss av ett flertal tjänster från Google, bland annat för webbplatsstatistik och annonsering.

Dessa cookies samlar inte in eller lagrar personuppgifter.

Inställningar