Vi stödjer forskning

Ögonfonden stödjer forskning i världsklass kring ögat, seendet och ögats sjukdomar. Varje år delar fonden ut mellan 20 och 40 anslag. Sedan 1989 har fonden delat ut 40 miljoner kronor.

År 2020 beviljades 30 av de 66 inkomna ansökningarna. Forskarna fick denna gång dela på 4,5 miljoner kronor.

De sex forskningsansökningar som rankades högst handlade om:

  • Makuladegeneration, det vill säga förändringar i gula fläcken – Anders Kvanta (KI)
  • Hur ärftliga ögonsjukdomar kan upptäckas och behandlas – Sten Andréasson (Lunds universitet)
  • Identifiering av gener som som styr ögats utveckling – Leif Carlsson (Umeå universitet)
  • Retinoblastom och näthinneutveckling studeras med hjälp av så kallade retinoider – Finn Hallböök (Uppsala universitet)
  • Långtidsstudie för att se om blindhet kan förhindras om personer med glaucom tidigt får intensiv behandling  – Christina Lindén (Umeå universitet)
  • Klinisk studie för att undersöka effekten av nikotinamid som behandling mot glaukom – Gauti Johannesson (Umeå universitet)

 

Se alla forskare och projekt som fått anslag 2020.

 

Nästa utlysning i februari 2021
Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan
Se film från Ögats dag!