Vi stödjer forskning

Ögonfonden stödjer forskning i världsklass kring ögat, seendet och ögats sjukdomar. Varje år delar fonden ut mellan 20 och 40 anslag. Sedan 1989 har fonden delat ut 67,5 miljoner kronor.  

År 2024 beviljades 30 forskningsansökningar som fick anslag och åtta som fick stipendier. Forskarna fick denna gång dela på 6 miljoner 480 tusen kronor. 

De fyra forskningsansökningar som rankades högst handlade om:  

  • Regeneration av makuladegeneration med näthinneceller framställda från pluripotenta stamceller – Anders Kvanta (Karolinska Institutet).
  • Ögonmusklernas molekylära uppbyggnad – Fatima Pedrosa Domellöf (Umeå universitet).
  • Utveckling av nya avbildningstekniker för periorbital tumörkirurgi – Malin Malmsjö (Lunds universitet)
  • Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus  – Andres Behndig (Umeå universitet).

Bland forskningsprojekten som Ögonfonden stöttar i år, finns flera som fått medel även tidigare. Merparten av de tilldelade medlen går till projekt relaterade till ärftliga ögonsjukdomar och de som är vanligast. 

Se alla forskare och projekt som fått anslag 2024.

 

 

Ansökan öppen – Utlysning av medel - 2024
Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan
Information, inspiration och engagemang under Ögats Dag, 2022