Vi stödjer forskning

Ögonfonden stödjer forskning i världsklass kring ögat, seendet och ögats sjukdomar. Varje år delar fonden ut mellan 20 och 40 anslag. Sedan 1989 har vi delat ut drygt 30 miljoner kronor.

De fem forskningsansökningar som rankades högst 2018 handlade om:

  • hur ärftliga ögonsjukdomar ska upptäckas och behandlas (Sten Andréasson),
  • sårläkning och ärrbildning i hornhinnan (Patrik Danielson),
  • faktorer i blodet av betydelse för normal utveckling hos för tidigt födda barn (Ann Hellström),
  • hur förändringar i gula fläcken skulle kunna avhjälpas med stamceller (Anders Kvanta) och
  • hur kirurgi i ögonregionen kan göras bättre med hjälp av ny avbildningsteknik (Malin Malmsjö)

Just nu pågår granskningen av årets 68 forskningsansökningar för fullt. I slutet av april ska arbetet vara klart och då kan du läsa om resultatet här!

Rekvisitonsblankett