Vi stödjer forskning

Ögonfonden stödjer forskning i världsklass kring ögat, seendet och ögats sjukdomar. Varje år delar fonden ut mellan 20 och 40 anslag. Sedan 1989 har fonden delat ut 35 miljoner kronor.

År 2019 beviljades 37 av de 68 ansökningarna. Forskarna fick denna gång dela på 4 miljoner kronor.

De sex forskningsansökningar som rankades högst handlade om:

  • Keratopati, det vill säga förändringar i hornhinnan som gör den mindre genomskinlig och kan leda till blindhet – Fatima Pedrosa Domellöf (Umeå universitet)
  • Behandling av åldersförändringar i gula fläcken med hjälp av stamceller – Anders Kvanta (KI)
  • Signaler för sårläkning och ärrbildning i hornhinnan – Patrik Danielson (Umeå universitet)
  • Hur ärftliga ögonsjukdomar ska upptäckas och behandlas – Sten Andréasson (Lunds universitet)
  • Om intensiv behandling i tidigt skede vid grön starr kan förhindra blindhet –Christina Lindén (Umeå universitet)
  • Klinisk bedömning av utvecklingen av grön starr – Per Söderberg (Uppsala universitet)

 

Se alla forskare och projekt som fått anslag 2019.

 

Utlysning för 2020 är nu stängd
Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan
Se film från Ögats dag!