Vi stödjer forskning

Ögonfonden stödjer forskning i världsklass kring ögat, seendet och ögats sjukdomar. Varje år delar fonden ut mellan 20 och 40 anslag. Sedan 1989 har fonden delat ut 55 miljoner kronor.

År 2022 beviljades 34 forskningsansökningar anslag. Forskarna fick denna gång dela på 5,5 miljoner kronor.

De sex forskningsansökningar som rankades högst handlade om:

  • Makuladegeneration, det vill säga förändringar i gula fläcken – Anders Kvanta (KI). Läs Anders sammanfattning av sin forskning.
  • Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom – Boel Bengtsson (Lunds universitet)
  • Sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna - Patrik Danielson (Umeå universitet). Läs reportage om Patriks forskning.
  • Nya avbildningstekniker för tumörkirurgi – Malin Malmsjö (Lunds universitet)
  • Klinisk studie kring behandling av glaukom med nikotinamid - Gauti Johannesson (Umeå universitet). Läs reportage om studien.
  • Extraokulära muskler – Fatima Pedrosa Domellöf (Umeå universitet

Dessa forskare fick vardera ett anslag på 250 000 kronor till sin forskning.

Bland forskningsprojekten som Ögonfonden stöttar i år, finns flera som fått medel även tidigare. Många projekt rör också klassisk ögonforskning så som forskning kring glaukom, det vill säga grön starr, eller makuladegeneration, det vill säga förändringar i gula fläcken. Andra projekt rör forskning som inte funnits lika länge, som smarta navigationshjälpmedel för synskadade, eller ögonskador orsakade av padelspelande.

Se alla forskare och projekt som fått anslag 2022.

 

Nästa utlysning i februari 2023
Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan
Ögats dag har varit inställt på grund av pandemin, men du kan ta del av material från tidigare år.