Vi stödjer forskning

Ögonfonden stödjer forskning i världsklass kring ögat, seendet och ögats sjukdomar. Varje år delar fonden ut mellan 20 och 40 anslag. Sedan 1989 har fonden delat ut 61 miljoner kronor.  

År 2023 beviljades 32 forskningsansökningar anslag. Forskarna fick denna gång dela på 5,97 miljoner kronor. 

De sju forskningsansökningar som rankades högst handlade om:  

Bland forskningsprojekten som Ögonfonden stöttar i år, finns flera som fått medel även tidigare. Merparten av de tilldelade medlen går till projekt relaterade till ärftliga och vanligast förekommande ögonsjukdomarna. 

Se alla forskare och projekt som fått anslag 2023.

 

Ansökan öppen – Utlysning av medel - 2024
Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan
Information, inspiration och engagemang under Ögats Dag, 2022