Ögonsjukdomar

Våra ögon ger oss massor av information, intryck och glädje. Synen är vårt viktigaste sinne och behövs allt mer för att kommunicera i det moderna samhället.

Ögonsjukdomar är tyvärr vanliga och de flesta ger nedsatt syn. Många ögonsjukdomar är direkt kopplade till åldrandet och kräver livslång behandling. Antal svenskar över 65 år kommer att stiga drastiskt de närmsta årtiondena.

Behovet av ögonforskning är stort. Vi behöver ökade kunskaper om hur de vanligaste ögonsjukdomarna som katarakt (gråstarr), diabetes, glaukom (grön starr), åldersförändringar i gula fläcken, och venproppar i näthinnan uppkommer för att kunna förebygga dem och utveckla nya behandlingar. Forskningen kring synskador bland barn och ungdomar har idag hög prioritet, eftersom nya behandlingsmetoder nu ter sig möjliga. Det gäller t ex synskador hos för tidigt födda barn samt ärftliga ögonsjukdomar.

På denna sida försöker vi att beskriva några sätt att se.

Katarakt
LÄR DIG MER OM

Katarakt

Katarakt, grå starr, innebär nedsatt syn p.g.a. att ögats lins blivit grumlig. Grå starr är den vanligaste orsaken till dubbelsidig blindhet i världen. Katarkt kan vara medfödd men blir allt vanligare efter 50-års åldern. Om grå starr är medfödd eller utvecklas under tidig barndom kan irreversibel synnedsättning uppkomma. Om grå starr uppkommer efter födelsen blir synen gradvis allt sämre under månader till år. Den som har grå starr upplever suddig syn, uppfattar blå färger sämre och lider av bländningskänsla i starkt ljus.

Läs mer
Retinitis pigmentosa
LÄR DIG MER OM

Retinitis pigmentosa

RP är en ärftlig förstörelse av ögats synceller. Synförsämringen går i regel långsamt. Ett symtom är nattblindhet och ökad ljuskänslighet. RP ger ofta så kallat tunnelseende. En del blir blinda medan andra behåller vissa synrester livet ut. RP är en av de vanligaste orsakerna till synskada hos unga och medelålders.

Läs mer
Makuladegeneration
LÄR DIG MER OM

Makuladegeneration

Var fjärde person över 75 år har åldersförändringar i gula fläcken. Området mitt i synfältet är skadat medan sidoseendet förblir friskt. Just där man vill titta finns en störande fläck. Raka linjer kan uppfattas som suddiga och krokiga. Sjukdomen leder inte till blindhet. Orsaken till makuladegeneration är okänd.

Läs mer
Diabetesretinopati
LÄR DIG MER OM

Diabetesretinopati

Diabetes kan påverka synen på flera sätt. Blodkärl i ögat kan börja blöda, mörka skyar eller grumlingar kan då störa synfältet. Diabetes ger numera sällan grava synskador men sjukdomen är ändå vanlig eftersom fler drabbas av diabetes. Behandling med laser och kirurgi bromsar synnedgången.

Läs mer
Glaukom
LÄR DIG MER OM

Glaukom

Glaukom, grön starr, är ett samlingsnamn på en grupp ögonsjukdomar som orsakar likartade skador på ögats synnerv och som påverkar synfältet. Det är en vanlig sjukdom, som dessutom blir vanligare ju äldre man är. Minst två procent av befolkningen över 40 år är drabbade. Man vet inte säkert vad glaukom beror på, men förhöjt ögontryck är den viktigaste riskfaktorn och genom att sänka ögontrycket kan också sjukdomen hejdas.

Läs mer
Näthinneavlossning
LÄR DIG MER OM

Näthinneavlossning

Ett vanligt symtom är en skugga som skymmer delar av synfältets ytterkanter. Tidiga tecken kan vara upplevda ljusblixtar som stör synen. Näthinnan lossnar från ögats innervägg. Om den inte opereras inom ett par veckor förstörs i regel synen på det skadade ögat. Cirka 1000 personer drabbas årligen.

Läs mer