GE EN GÅVA

Stöd ögonforskningen

Ditt bidrag eller din donation gör det möjligt att forska mer och behandla fler med ögonsjukdomar. Du kan även starta en egen insamling

Det är också möjligt att testamentera pengar till forskningsfonden eller att vid olika högtider sätta fonden som gåvomottagare. Många väljer t.ex. att skänka bidrag istället för blommor i samband med begravningar.

Mer än 95 procent av insamlade belopp går till forskningsstöd.

Ögonfonden/Synfrämjandets Forskningsfond startades och förvaltas av Synskadades Riksförbund, Optikerförbundet och Sveriges Ögonläkarförening. Vartannat år delar stiftelsen ut mycket uppskattade forskningsanslag och stipendier, som de senaste åren uppgått till 2 miljoner kronor.

GE EN GÅVA

Testamentera till oss

Testamentariska arv och gåvor har haft mycket stor betydelse för Stiftelsen Synfrämjandets forskningsfonden/ögonfondens tillkomst och har gjort det möjligt att stödja ögonforskningen i Sverige sedan 1989.

Ögonfonden tar tacksamt emot testamentariska arv och gåvor. Ett testamente till Ögonfonden är en sista vilja att påverka framtiden och främja ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga.

Ett testamente måste vara skriftligt och ska undertecknas med datum, ort och underskrift, samt bevittnas av två personer som inte är arvsmottagare eller tillhör dina nära släkt. Du kan ta hjälp av en jurist, advokat eller begravningsbyrån för att upprätta Ditt testamente eller ta kontakt med Ögonfonden.

Ögonfonden / Synfrämjandets forskningsfond
c/o Iris Förvaltning AB
122 88 Enskede
e-post: info@ogonfonden.se
tel: 08-39 91 22

Ge en gåva till en påbörjad insamling eller starta din egen

Du kan ge en gåva till en insamling som finns här under eller så kan du starta en egen insamling på ett enkelt och smidigt sätt.

Alla pågående insamlingar presenteras här på hemsidan. Om du klickar på någon insamling får du mer information om den och vem som står bakom insamlingen. Det är sedan enkelt att bidra till den insamling du väljer.

Vill du skapa en egen insamling så klicka på knappen nedan

STARTA INSAMLING
90 Konto Logotyp
Ögonfonden granskas av Svensk insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Pågående insamlingar

Av Mikaela Cavonius

RP 11

Insamlat belopp 150 kr
Av Mikaela Cavonius

RP

Insamlat belopp 0 kr
Av Pua

För RP forskning

Insamlat belopp 400 kr
Av Sofia

För Benjamin

Insamlat belopp 1650 kr
Av Rune Sjöberg

Rune Sjöberg 80

Insamlat belopp 5500 kr
Av Pelle Paulsson

Pelle 50 år

Insamlat belopp 67500 kr
Av Josefin Hansson

Josefins ögonfond

Insamlat belopp 0 kr
Av Mathias

MATHIAS NOLBERG

Insamlat belopp 0 kr
Av Magnus Wahlgren

Nils Erik Wahlgrens Minnesfond

Insamlat belopp 3250 kr
Av Helena Hammarberg

Hammarfonden

Insamlat belopp 6350 kr
Av fredrika nordling

Heja Otto

Insamlat belopp 5600 kr
Av Johanna

Estelles mikroftalmi

Insamlat belopp 1000 kr
Av Hans Begström

Ulf Karlsson begravning

Insamlat belopp 150 kr
Av Therese Lundqvist

För syns skull

Insamlat belopp 6852 kr
Av Maria Daniel

Barnglaukom

Insamlat belopp 2250 kr
Av Gunilla Lyrén

Tiotusen mot drusen

Insamlat belopp 8280 kr
Av Olof Andersson

RP-forskning

Insamlat belopp 4400 kr
Av Maximilian Ylander/Barkskog

Maximilians Barn Glaucom Fond.

Insamlat belopp 14200 kr
Av Charlotte Kurtz

Insamling till Jennifers ögonskada

Insamlat belopp 5640 kr
Av Josefin Engelholm

Engelholmsfonden (tappdystrofi)

Insamlat belopp 186700 kr
Av Hedvig Fredén

Wilmas ROP-fond

Insamlat belopp 1360 kr
Av Åsa Lönn

Ögonkomplikationer vid juvenil artrit

Insamlat belopp 700 kr
Av Ingela Arrbrant

Det bästa för barnen

Insamlat belopp 110 kr