Rune Brautaset, (professor, ordf i Optikerförbundet) är ordförande i Ögonfondens styrelse.

Om Ögonfonden

Synfrämjandets Forskningsfond bildades 1984 av Sveriges Optikers Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening och Synskadades Riksförbund. Fonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Fonden bytte namn till Ögonfonden 2009 och är i övrigt oförändrat. Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond, Ögonfonden, org.nr 802012-4999.


Styrelsen

Ordförande, Rune Brautaset, professor, ordförande Optikerförbundet
Vice ordförande, Laurence Westerlund, f.d. banktjänsteman
Kassaförvaltare, Per Arne Krantz, f.d. sjukhusdirektör
Vetenskaplig sekreterare, Maria Thereza Perez, docent
Ledamöter:
Janne Börjeson, event manager
Helena Eriksson, ordförande KMA
Lena Jacobson, docent, barnögonläkare
Niklas Mattsson, förbundsordförande SRF
Ewa Nielsen, leg. arbetsterapeut, f.d. verksamhetschef (Syncentral) 

 

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Stadgar

"För oss var det helt avgörande med de framsteg som gjorts inom ögonforskningen. Utan den senaste metoden vet vi inte vad som skulle ha hänt med Nemos ögon."

- Thomas Ståhl, Nemos pappa