Ledamöter i Ögonfondens styrelse, från vänster: Janne Börjesson (event manager), Stefan Seregard (professor, ordförande), Rune Brautaset (ordf Optikerförbundet), Bo Philipson (professor emeritus), Madeleine Zetterberg (professor, vetenskaplig sekreterare), Helena Eriksson (ordf KMA), Per Arne Krantz (fd sjukhusdirektör, kassaförvaltare), Laurence Westerlund (banktjänsteman, vice ordförande), Maria Thereza Perez (docent). Ej närvarande Niklas Mattsson (vice förbundsordf SRF).

Om Ögonfonden

Synfrämjandets Forskningsfond bildades 1984 av Sveriges Optikers Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening och Synskadades Riksförbund. Fonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Fonden bytte namn till Ögonfonden 2009 och är i övrigt oförändrat. Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond, Ögonfonden, org.nr 802012-4999.


Styrelsen

Ordförande, Stefan Seregard, professor
Vice ordförande, Laurence Westerlund, banktjänsteman
Kassaförvaltare, Per Arne Krantz, f.d. sjukhusdirektör
Vetenskaplig sekreterare, Madeleine Zetterberg, professor, spec.läk.

Janne Börjeson, event manager
Helena Eriksson, ordförande KMA
Rune Brautaset, ordförande Optikerförbundet
Niklas Mattsson, vice förbundsordförande SRF
Maria Thereza Perez, docent
Bo Philipson, professor emeritus

 

Årsredovisning 2020

Stadgar

"För oss var det helt avgörande med de framsteg som gjorts inom ögonforskningen. Utan den senaste metoden vet vi inte vad som skulle ha hänt med Nemos ögon."

- Thomas Ståhl, Nemos pappa