Targeting NMNAT2 activity as a treatment for glaucoma

Glaukom är den ledande orsaken till permanent blindhet. De främst riskfaktorerna är högt ögontryck, ålder och genetiska faktorer. I en åldrande befolkning kommer antalet patienter med glaukom att öka.

Dagens behandlingsmetoder syftar primärt på att sänka ögontrycket för att på så sätt bromsa sjukdomens progression. Dock så adresserar detta inte de nedbrytande processer som leder till att retina och synnerven förstörs. Vi har tidigare identifierat att åldersrelaterade förändringar som leder till försämrad metabolism i retina och synnerv gör dessa särskilt känsliga för sjukdom.

Vår forskning fokuserar på att öka retinas och synnervens förmåga att hålla uppe metabolismen genom att rikta in oss på det enzym som är viktigast i denna process. Vi kommer utvärdera molekyler  som stimulerar detta enzyms aktivitet samt genom geneterapibehandling skapa mer enzym som kan skydda retina och synnerv.

 

James Tribble
James Tribble