Studier av neuronal metabolism och mitokondrier för neuroprotektion vid glaukom

Glaukom är den främsta orsaken till irreversibel blindhet. Globalt påverkar sjukdomen 80 miljoner människor och i Sverige är ca 200 000 drabbade. 42 % av de drabbade blir blinda på minst ett öga. Glaukom är kostsamt både för samhälle och individ och påverkar livskvaliteten mycket negativt för den drabbade.
 
Patienter med glaukom drabbas av en gradvis nedbrytning av synnerven, oftast orsakad av högt ögontryck. När synnerven väl skadats så går den inte att reparera. Det finns metoder att sänka ögontrycket hos glaukompatienter, men det finns ingen klinisk metod för att behandla en skadad synnerv. Hos många patienter bryts synnerven ner trots att trycket sänkts, och med anledning av detta så finns det ett stort behov av att hitta metoder som behandlar synnerven.

En biomarkör är en molekyl som kan användas för att indikera sjukdom. Det finns idag få kliniskt relevanta biomarkörer för glaukom. Vår forskning kommer att använda djurmodeller för att upptäcka nya biomarkörer genom att korrelera förändringar mellan öga, hjärna och blod. Dessa biomarkörer kommer sedan att kontrolleras rutinmässigt i kliniken, genom exempelvis ett blodprov. Vi kommer då att kunna upptäcka sjukdom innan synen påverkats. Nya biomarkörer kommer även att göra det möjligt att skapa nya behandlingar för att skydda synnerven vid glaukom.

Pete Williams
Pete Williams