Studie av tårpumpen med dynamisk, icke-invasiv undersökningsmetod för att optimera behandlingsmöjligheter för patienter med tårflöde

Tänk dig att försöka läsa priserna i en butik men det är så mycket vätska i ögonen att det nästan är omöjligt. Föreställ dig att cykla till jobbet i soligt väder men anlända med våta kinder eller försöka läsa en tidning medan tårar blöter ned texten. Nej, du går inte igenom en känslosam period; du har bara problem med tåravflödet. 

Tårarna rinner inte bara passivt från ögat utan pumpas aktivt bort genom tårkanalerna med hjälp av tårpumpen. I inre delen av ögonlocken, runt de övre tårkanalerna och tårsäcken finns ett komplext system av ligament och muskler som samarbetar till att omväxlande skapa undertryck och övertryck i de olika delarna av dränagesystemet för att först suga in och sedan trycka bort tårvätskan. Denna rörelse är koordinerad med blinkningen och delar av de muskler som skapar en blinkning bidrar även till tårpumpen. Funktionen i tårpumpen tros försämras med ålder och ökande slapphet i ögonlocken men även genom ansiktsförlamning, skador och kirurgiska ingrepp. Detta har dock inte kunnat fastställas då bra undersökningsmetod saknats. 

Nu ger förbättrad teknisk utrustning oss möjligheten att kartlägga tårpumpens funktion. Tidigare tillgängliga undersökningsmetoder har misslyckats med att ge en tillräckligt detaljerad, dynamisk bild av tårpumpen så att dess funktion gått att utvärdera. Detta har vi nu möjlighet att göra med hjälp av ultrahögfrekvent ultraljud och dopplerundersökning. Vårt projekt är ett samarbete mellan Ögonkliniken i Lund och Sankt Eriks Ögonsjukhus och syftar till att ta fram en standardiserad undersökningsmetod av tårpumpsfunktionen för att sedan kunna använda denna för att besvara flera frågor som finns kring pumpens funktion vid olika sjukliga tillstånd. Tekniken finns tillgänglig vid Ögonkliniken i Lund och har tidigare av denna forskargrupp använts för att undersöka temporaliskärlet för att påvisa artrit och dessa erfarenheter kan nu utnyttjas i planerade delstudier. Det är första gången metoden används för att studera tårvägarna. 

Specifikt vill vi i detta projekt
1) Ta fram standardiserat protokoll för undersökning av tårpumpen med ultrahögfrekvent ultraljud

2) Med den framtagna metoden undersöka:

  • Hur tårpumpens funktion påverkas av genomgången ansiktsförlamning
  • Om tårpumpen har en försämrad funktion hos patienter med besvärande tårflöde men där annan orsak ej kunnat hittas (så kallat funktionellt tårflöde)
  • Om kirurgisk uppstramning av nedre ögonlocket kan bidra till en förbättrad funktion i tårpumpen hos patienter med svårt funktionellt tårflöde

Betydelse: 
Genom en unik metod för dynamisk, icke-invasiv undersökning kommer vi kunna kartlägga tårpumpen och undersöka tillstånd där tårpumpen anses vara påverkad. Kunskapen kan leda till förbättrade operationsresultat genom att vi med denna teknik lättare kan välja bäst operationsmetod samt i framtiden även att förfina operationsmetoderna. 

 

Eva Dafgård Kopp
Eva Dafgård Kopp