Retinal morfologi och funktion hos extremt tidigt födda barn (< 27 veckor) – utveckling upp till 12 års ålder

Bakgrund: För tidigt födda barn har en ökad risk för syn- och ögonproblem, jämfört med barn födda i normal tid. I nyföddhetsperioden drabbas många av näthinnesjukdom, sk ROP (Retinopathy of prematurity), som kan ge synnedsättning och blindhet om den inte behandlas adekvat. Under uppväxten har de för tidigt födda barnen en ökad risk för skelning, brytningsfel, nedsatt kontrastseende, inskränkt synfält samt svårigheter att tolka det de ser, jämfört med barn födda i normal tid. Orsaken till syn- och ögonproblemen är inte helt kända, men kan bero på både avvikelser i hjärnan samt i ögats näthinna.

Idag finns en ny grupp av extremt tidigt födda barn, som överlever trots födsel vid mycket tidig mognadsålder. I Sverige pågår en nationell långtids-studie, den så kallade EXPRESS-studien, som innefattar alla barn födda före mognads-vecka 27 under åren 2004 (1.4.2004) tom 2007 (31.3.2007). Barnen undersöktes i nyföddhetsperioden och sedan vid 2,5 år respektive 6,5 års ålder, då man fann att drygt 30% av barnen hade syn- och ögonproblem jämfört med 6% av barn födda i normal tid.

Syfte med den aktuella studien: Att vid 12 års ålder undersöka näthinnans uppbyggnad och funktion hos en ny population av extremt tidigt födda barn, födda före vecka 27 i Uppsala-regionen, inom ramen för EXPRESS-studien, och att jämföra dem med barn födda i normal tid i samma geografiska område. Vid 12 års ålder görs en utförlig syn- och ögonfunktions-undersökning. Barnen genomgår också en sk Multifokal-ERG-undersökning, för att undersöka funktionen av näthinnans tappar. Resultaten vid 12 års-studien kommer att jämföras med resultaten från nyföddhetsperioden, samt vid 2,5 och 6,5 års ålder, för att studera utvecklingen av synfunktionen hos dessa barn.

Betydelse: Näthinnans struktur och funktion är ofullständigt kartlagda hos för tidigt födda barn, fr.a. de barn som är födda extremt tidigt. Våra studier kommer att ge en ökad kunskap om detta och förhoppningsvis kunna förklara en del av barnens syn-problematik och bidra till en ökad förståelse av dessa barns syn-problem.

Gerd Holmström
Gerd Holmström