Regulation of retinal vascularisation by the mTORC1 signalling pathway

Vi har tidigare visat att genen Lhx2 är viktig för utvecklingen av många olika organsystem däribland ögat. Genen Lhx2 kodar för ett protein som i sin tur reglerar uttryck av andra gener och att kunna identifiera dessa gener och analysera dess funktion(er) är av yttersta vikt för att förstå den normala utvecklingsprocessen och funktionen av ex.vis. ögat. Om man ökar förståelsen för dessa processer skulle man också kunna utveckla nya behandlingsmetoder och mediciner för att behandla ögats sjukdomar i framtiden.

Vi har identifierat flera gener som är kopplade till funktion av Lhx2 under ögonutvecklingen samt även etablerat en djurmodell där vi kan studera olika geners funktion i just ögonutvecklingen. Vi har under sista åren visat att funktionen av Lhx2 är kopplad till en intracellulär signalväg (dvs hur celler svarar på yttre stimuli) som kallas mTORC1. Överaktivering av denna signalväg leder till ett syndrom som kallas tuberös skleros komplexet (TSC). Vi har tidigare visat att överaktivering av denna signalväg under ögonutvecklingen orsakar de typiska sjukdomstecknen för human TSC, dvs tumörbildning i näthinnan och förstorade celler, men det leder också till nya tidigare ej beskrivna defekter i näthinnans uppbyggnad. I detta forskningsprogram vill vi nu studera den normala funktionen av denna signalväg genom att inaktivera den under ögonutvecklingen. Vi har kunnat visa att denna signalväg är viktig för en normal uppbyggnad av näthinnan och att möss med denna signalväg inaktiverad har nedsatt syn.

I den nu föreslagna projektplanen kommer vi att studera hur blodförsörjningen till näthinnan är reglerad av denna signalväg eftersom preliminära resultat visar att blodkärlen i näthinnan är kraftigt påverkade när denna signalväg är inaktiverad. Störningar i blodkärlens funktion är också en viktig faktor i utvecklingen av vissa vanliga ögonsjukdomar, ex.vis. åldersrelaterad makuladegeneration.

Leif Carlsson
Leif Carlsson