Skyddande effekter av PA28αβ mot oxidativ stress och katarakt

Katarakt (grå starr) är den vanligaste orsaken till blindhet i världen och drabbar hälften av alla människor över 75 års ålder. Katarakt uppstår då störningar får linsproteinerna att bilda ljusbrytande proteinklumpar. Den underliggande faktorn tros vara oxidativ stress, ett tillstånd av förhöjda nivåer av mycket reaktiva syreföreningar.

Det finns starka indikationer på att proteinkomplexet PA28αβ är viktig för hur kroppen hanterar oxidativ stress och proteinklumpning (proteinopati). Ökade PA28αβ-nivåer minskar oxidativ stress-relaterade skador och gör att cellerna återhämtar sig bättre. Man har även sett att ökade PA28αβ-nivåer minskar proteinopati och ökar livslängden på möss med en viss typ av proteinopati som angriper hjärtat.

Målet med detta projekt är att utröna om PA28αβ kan skydda mot katarakt. Genetiskt modifierade mänskliga linsceller med högre eller lägre PA28αβ-nivåer kommer att utsättas för oxidativ stress för att ta reda på om ändrade nivåer av PA28αβ påverkar proteinklumpningen och skadorna som ger upphov till katarakt. Vi kommer också att studera hela ögonlinser från möss som är genetiskt modifierade så att de har högre PA28αβ-nivåer. Då musögonlinser utsätts för oxidativ stress utvecklar de katarakt som vi på så sätt kan se om PA28αβ kan förhindra.

Om PA28αβ skyddar mot katarakt öppnar det upp för nya läkemedel. Detta projekt kommer också att leda till en ökad förståelse för katarakt vilket ytterligare kan lägga grunden för utvecklandet av framtida läkemedel.

Malin Hernebring
Malin Hernebring