Utveckling och klinisk implementering av fotoakustisk som ett nytt icke-invasivt diagnostiskt verktyg för tumörkirurgi

Hudtumörer är överrepresenterade på ögonlocken. När man opererar bort en ögonlockstumör så skickas den för histologisk analys där den undersöks i mikroskop för att se att alla tumörceller är borttagna. Tumören kan antingen undersökas histologisk under operationens gång, eller så kan operation genomföras i två steg åtskilda av två dagar, under vilken tumören undersöks.


Målet med forskningen är att utveckla och utvärdera en medicinsk avbildningsteknik för att undersöka tumörer utan att först behöva skära bort dem. Vi vill kunna avgöra tumörgränsen före operationen istället för efter operationen. Efter operation är det viktigt att ögonlocket har bra funktion och rörlighet eftersom det annars snabbt torkar ut, vilket kan få katastrofala följder för ögat och synen. Därför spelar varje millimeter man kan spara av ögonlocket stor roll. Samtidigt vill man vara säker på att all tumörvävnad opereras bort för att minska risken för återfall och ytterligare kirurgi. 

Vi tror att fotoakustisk avbildning, en modern medicinsk avbildningsteknik, nu är mogen för ett språng i utvecklingen. Fotoakustisk avbildning genererar högupplösta 3D-bilder genom att bestråla vävnaden med laserljus och radiovågor, och därefter mäta det ultraljud som skapas. 

Teknikutvecklingen sker i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. En icke-invasiv avbildningsteknik skulle vara till stor nytta för patienterna eftersom de skulle minska behovet av upprepade ingrepp och risken att cancern sprider sig. Det skulle i sin tur minska vårdkostnaderna. Om vi lyckas med att utveckla en avancerad, icke-invasiv metod för att avbilda strukturen och funktionen hos vävnaden, kan den också vara användbara inom andra discipliner.

Bodil Gesslein
Bodil Gesslein