Studie av tårpumpen med dynamisk, icke-invasiv undersökningsmetod för att optimera behandlingsmöjligheter för patienter med tårflöde

Rinnande ögon kan ha många orsaker tex. problem med tårpumpsfunktion eller att det finns ett stopp. Resultatet blir att tårarna inte rinner ut normalt och ger en synstörning motsvarande att titta ut genom en blöt fönsterruta. Det är även ett socialt problem då rinnande tårar är en mycket stark icke-verbal signal mellan människor. Vi har tidigare kunnat visa att patienter med tårflöde upplever jämförbara besvär som patienter som väntar på en gråstarrsoperation av sitt andra öga.

I aktuell studie har tårvägarna undersökts med ultrahögt ultraljud (upp till 70MHz). Med hjälp av denna förbättrade teknik har vi kunnat visa att tårsäcken är sammanfallen i normaltillståndet och inte ett hålrum som man tidigare trott. Vi har även för första gången kunnat avbila normala tårpunkter och kanaliklar vilket tidigare varit omöjligt då bildupplösningen varit för dålig. 

Med hjälp av rörelseanalys (motion tracking) i ultraljusdfilmer har vi kunnat följa rörelserna i tårsäcksväggen under blinkningar och genom detta visat att den tidigare teorin om hur tårpumpen fungerat behöver omvärderas. Tidigare har den beskrivits närmast som en blåsbälg men våra resultat tyder på att det rör sig om en kramande/peristaltisk rörelse. Detta kan i framtiden ha betydelse för förståelsen av sjukdomstillstånd som tex tårpumpsdysfunktion, bakomliggande orsaker till tårvägsstopp och användas vid förfining av operationsmetoder. 

Eva Dafgård Kopp
Eva Dafgård Kopp