Nikotinamids effekt på retinala gangliecellers metabolism vid glaukom

Glaukom är den främsta orsaken till irreversibel blindhet. Globalt påverkar sjukdomen 80 miljoner människor och bara I Sverige är 100 000-200 000 drabbade. Glaukom är kostsamt både för samhälle och individ och påverkar livskvaliteten för den drabbade. Patienter med glaukom drabbas av en gradvis nedbrytning av synnerven, oftast orsakad av högt ögontryck. Synnervens uppgift är att överföra synintryck från ögats näthinna till hjärnan, men när synnerven väl har skadats så går den inte att reparera. Det finns metoder för att sänka ögontrycket hos glaukompatienter, men det finns ingen klinisk metod för att behandla en skadad synnerv.
 
Hos många patienter bryts synnerven ner trots att trycket sänkts, och med anledning av detta så finns det ett stort behov av att hitta metoder som behandlar både näthinnan och synnerven. Min forskargrupp planerar att använda flera djurmodeller för att belysa de tidiga förändringarna i nervceller vid neurodegenerativ sjukdom. Nervcellerna är beroende av metabolisk balans, därför kan fluktuationer leda till att nervcellerna blir känsligare för nedbrytning och andra stressorer (såsom högt ögontryck vid glaukom). Glaukom är inte den enda sjukdomen som har en metabolisk komponent. Likheterna mellan glaukom och andra vanliga åldersrelaterade neurodegenerative sjukdomar har studerats, som Parkinson och Alzheimers. Det är därför rimligt att anta att upptäckter inom glaukom i detta project kan leda till behandling även för andra neurodegenerativa sjukdomar. Jag har nyligen funnit att nikotinamid (en variant av vitamin B3) kan skydda synnerven genom att påverka dessa nedbrytande processer.
 
Nikotinamid är billigt, effektivt och har få biverkningar, därmed en idealisk kandidat för att behandla glaukompatienter. Jag planerar att vidareutveckla dessa fynd för att utveckla nya metoder att skydda nervcellerna. Jag fokuserar min forskning på de nedbrytande processerna, för att i djurmodeller hitta behandlingar som kan överföras till patienter I klinisk verksamhet. Min forskargrupp prioriterar väldokumenterade substanser och genterapi som därmed kan användas direkt i klinisk verksamhet. I denna del av projektet kommer vi att samarbeta med ledande glaukomspecialister vid S:t Erik Ögonsjukhus för att undersöka potentiella biomarkörer samt ansöka om och genomföra kliniska studier baserat på forskningsresultaten.

Pete Williams
Pete Williams