Mitochondrial DNA deletions exacerbate corneal scar formation by inducing persistent inflammation

Ärrbildning i ögats hornhinna, cornea, utgör 5% av alla orsaker till blindhet. Corneas välorganiserade struktur är viktig för dess funktion och vid ärrbildning förloras den välorganiserade strukturen vilket leder till nedsatt syn eller blindhet efter t.ex. skada mot ögat eller infektion. Det är välkänt att de centrala delarna av cornea oftare läker med ärrbildning jämfört med de perifiera delarna av cornea. Det är dock oklart varför.

Vår huvudhypotes är att regleringen av inflammationen under sårläkningen har en central roll i mekanismen till varför centrala cornea oftare läker med ärrbildning jämfört de perifiera delarna. Mitokondriella DNA (mtDNA) mutationer är immunostimulerande och vi har funnit att en specifik mtDNA mutation (mtDNA CD) är mer koncentrerade i centrala cornea jämfört med perifiera. Vår övergripande hypotes är därför att den högre koncentrationen av mtDNA CD mutation i centrala cornea är orsaken till att den delen av cornea oftare läker med ärrbildning.    

Övergripande syftet är att kartlägga om en specifik mitokondriell mutation (mtDNA CD) förorsakar hornhinneärr.  De generella frågeställningar för projektet är: 

- om mtDNA CD leder till ökad inflammation?

- om en specifik signalväg, NF-kB, är involverad i den mtDNA CD inducerade inflammationen?

- om den mtDNA CD inducerade inflammationen, via NF-kB signalering, terapeutiskt kan manipuleras för att minska ärrbildning?

Xin Zhou
Xin Zhou