Uppföljning av syn-och ögonfunktion hos barn med icke-syndromal kraniosynostos

Kraniosynostos är en missbildning där skallens suturer sluter sig för tidigt. Det kan leda till en förändrad huvudform, men också till att det intrakraniella trycket blir för högt, vilket kan vara skadligt för hjärnan. Kraniosynostos kan förekomma isolerat, icke syndromal kraniosynostos, och som del i ett syndrom, syndromal kraniosynostos. Vid kraniosynostos kan ögonen och synbanan bli påverkade och vid allvarlig påverkan kan det leda till bestående synnedsättning. De flesta studier om kraniosynostos gäller barn med syndrom och färre avhandlar uppföljning av barn med icke syndromal kraniosynostos. På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns ett av landets två kraniofaciala center där dessa barn opereras.

Syftet med vår studie är att beskriva ögonfynden hos barn med icke syndromal kraniosynostos, dels före skalloperationen, men även över tid upp till skolåldern, och jämföra med barn utan kraniosynostos. Frågeställningen är huruvida synfunktion, skelning, refraktion och ögonbottenstatus påverkas hos barn med icke syndromal kraniosynostos.

Studien förväntas ge ny kunskap gällande syn- och ögonfunktion och utvecklingen över tid hos dessa barn, samt hur barnen bör följas i den kliniska verksamheten. Den kan också ge underlag för vårdprogram för ögonuppföljning hos barn med icke syndromal kraniosynostos.

Eva Larsson
Eva Larsson