Hur påverkar ljusreceptorer linsens utveckling och funktion?

Linsen i ögat spelar stor roll för ljusets brytning och därmed optimal syn och bildformation. Linsens funktion är kopplat till dess form, biomekaniska egenskaper, transparens och brytningsindex.

Det har länge varit känt att åldersrelaterade förändringar i dessa linsegenskaper kan leda till två huvudsakliga ögonsjukdomar; grå starr och presbyopia (ålderssynthet). Flera faktorer som påverkar linsens transparens, så kallade opacitet, har identifierats såsom näring, genetik och exponering för UV-ljus. Specifika ögonsjukdomar som angriper linsens funktion leder ofta till nedsatt eller total avsaknad av syn. Ökad kunskap om linsens molekylära egenskaper som kontrollerar dess normala utveckling, tillväxt och funktion är därför viktig för att bättre fastställa orsaker och behandlingar av vissa ögonsjukdomar.

Opsiner är receptorer (mottagare) som aktiveras av ljus genom att omvandla en fotons energi till en cellulär signalrespons. De bäst karaktäriserade opsinerna är de som fungerar som fotoreceptorer i ögat och förmedlar synintryck. En närbesläktad familj är de icke-visuella opsinerna, där Opsin3, 4 och 5 ingår och som reagerar på blått respektive violett ljus. Något oväntat har vi nyligen observerat att icke-visuella ljusreceptorer uttrycks i den embryonala linsen, och ämnar undersöka dess roll för linsens utveckling och funktion. Bland annat kommer vi att undersöka om dessa ljusreceptorer är viktiga för linsens tillväxt, och/eller som ett ’cut-off’ filter för att reducera mängden blått- och UV-ljus som når näthinnan.

Genom ökad kunskap om den normala utvecklingen av linsen, kan vi bättre förstå dess funktion och eventuella orsaker till och följder av olika ögonsjukdomar. Vår forskning rörande ljusreceptorers funktion utöver dess direkt visuella roll, är nydanande och ger förhoppningsvis viktig information om linsens betydelse som eventuellt ljusfilter för att skydda näthinnan.

Lena Gunhaga
Lena Gunhaga