Utökad screening för glaukom hos optiker – en strategi för att förbättra glaukomsjukvården i Östergötland?

Vid sjukdomen glaukom försvinner synfältet gradvis, vilket kan leda till blindhet. Långa köer till glaukommottagningarna vid landets ögonkliniker är ett växande problem. De som inte kommer in i tid för behandling riskerar att få bestående synnedsättningar.

Högt ögontryck är en av riskfaktorerna för att utveckla glaukom, och ligger till grund för den glaukomscreening som görs i Sverige idag. Screeningen utförs av privata optiker i samband med synundersökningar när kunder provar ut glasögon. Optikerna mäter ögontrycket och remitterar in de kunder som har ett förhöjt värde. Denna screening är inte tillräckligt känslig och specifik.

Många friska blir remitterade till ögonmottagningar, medan många sjuka, som har ett normalt ögontryck, missas. Internationellt har man visat att optiker genom utökad screening kan avlasta ögonsjukvården och förbättra tillgängligheten för glaukomsjuka.

I detta forskningsprojekt utvärderar vi en ny screeningstrategi utifrån svenska förhållanden. Vi inför en förbättrad screening hos optiker i Östergötland med både ögontrycksmätning och synfältsundersökningar. Vi utvärderar hur strategin kan påverka tillgängligheten för glaukomsjuka utan att äventyra patientsäkerheten. Den nya strategin kan frigöra stora resurser inom sjukvården och därmed minska risken för förseningar, synhandikapp och blindhet bland våra 100 000 svenskar med glaukom.

Helen Setterud
Helen Setterud