The molecular portfolio of the extraocular muscles: the role of desmin

Ögonmusklerna svarar för ögonglobens samordnade rörelser som möjliggör ett vidare synfält, anpassning av fixationspunkten vid seende på nära och långt håll samt stereoseende. Ögonmusklerna är mycket specialiserade. Bl.a. är ögonmusklerna både snabba och uthålliga, dess muskelfibrer är mycket små och omgivna av rikligt med bindvävnad och enbart ett fåtal muskelfibrer styrs av en och samma nerv (motorisk enhet), vilket möjliggör en mycket exakt motorisk kontroll. Ögonmusklernas sammanlagda egenskaper är helt unika jämfört med de övriga musklerna i människokroppen och fördjupade kunskaper om ögonmusklernas uppbyggnad, på cell- och molekylnivå är nödvändiga för att bättre förstå dessa musklers funktionella egenskaper, deras motståndskraft vid muskeldystrofier samt vad som händer t.ex. vid skelning och skelningsoperationer.

Projektets huvudsyfte är att mycket noggrant undersöka ögonmusklerna på cell- och molekylnivå för att få fördjupade kunskaper om deras unika funktionella egenskaper och deras speciella resistens mot muskeldystrofier. Vi är speciellt intresserade av att belysa aspekter relaterade till ögonmuskelcellernas cellskelett och dess relation till olika sorts innervation.

Jingxia Liu
Jingxia Liu