Retinoider från stamceller: Modell för studier av ögoncancern retinoblastom och näthinneutveckling

Ny forskning har visat att man kan ”tillverka” och växa mänsklig näthinna in vitro, sk ”retinoider” i vävnadsskålar. Genom att använda pluripotenta humana stamceller och låta dem genomgå en serie behandlingar i vävnadskultur kan man få mänsklig näthinna att bildas. Det tar nästan lika lång tid i cellodlingen som för fostrets öga att utvecklas och odlingen behöver därför göras under flera månader för att näthinna ska kunna bildas. Vävnaden bildar små organ eller "mini-ögon" som kallas organoider och när det gäller näthinna (retina) så kallas de retinoider. I retinoiderna bildas alla de olika nervcellstyperna som finns i näthinnan ex fotoreceptorerna med tappar och stavar. Retinoiderna kan därmed fungera som modell för mänsklig näthinneutveckling.

I denna studien använder vi retinoiderna för att studera hur barnögoncancern retinoblastom bildas. Retinoiderna möjliggör studier av de tidiga skedena under cancerbildningen, skeden som oftast sker redan i livmodern eller i det lilla barnets öga. Retinoblastom orsakas av mutationer i gener. En variant orsakas av mutationer i MYCN-genen som gör att det bildas för mycket MYCN protein. Genom att över-uttrycka MYCN-genen på ett liknande sätt som sker vid mutationen kan vi inducera retinoblastom i retinoiderna. Eftersom vi kan kontrollera när MYCN-genen ska slås på i retinoiderna möjliggörs studier av de tidiga skedena i cancerbildning.

Vår forskning ger kunskap om dessa tidiga skeden av cancerbildningen och kan därmed bidrar till att kunna utveckla mer specifik behandling tex kemoterapier mot retinoblastom som ska slå tidigt under bildningen av cancern. Forskningen om retinoider ger även kunskap om hur fotoreceptorer kan produceras och dessa kan användas inom regenerativ cellterapi.

Finn Hallböök
Finn Hallböök