Defining the Importance of Eye Morphology and Visual Function for Growth and Development of Cardiovascular Disease in Children Born Moderately-to-Late Preterm

Målet med denna studie är att studera ögat och synsystemets utveckling och funktion i relation till tillväxt och hjärtkärlsjukdomar hos måttligt för tidigt födda barn, med eller utan tillväxthämning. Vi vill också studera huruvida havandeskapsförgiftning hos modern påverkar ögon- och synutveckling hos barnet samt kan ge upphov till påverkan på blodkärl senare i livet. 

Inte bara barn födda extremt för tidigt, utan även barn födda måttligt för tidigt, har visats sig ha en ökad risk för påverkan senare i livet, däribland högt blodtryck och diabetes. Synsystemets funktion kan mätas med relativa enkla metoder och objektiva mätningar kan utföras av synnerv, näthinnans tjocklek och näthinnekärl. Påverkan på öga och synutveckling av att vara extremt för tidigt född är relativt välkänt men väldigt lite är känt om syn- och ögonpåverkan hos barn födda måttligt för tidigt. Eftersom hjärnans tillväxt och synsystemet inte är färdigutvecklat, och därmed påverkbart i yngre åldrar, borde förebyggande åtgärder och/eller behandling kunna ge positiva effekter även senare i barnaåren. 

Detta projekt rör en allt större del av våra barn som växer upp idag. Andelen för tidigt födda och tillväxthämmade barn ökar alltjämt. Det är därför av stor vikt att vidare studera kopplingen mellan ögats utveckling och synfunktion och tillväxt och utveckling av bland annat hjärtkärlsjukdomar. 

Marita Andersson Grönlund
Marita Andersson Grönlund