Retinala degenerationer - Hur fungerar stamcellsbaserade terapier och kan kontrollerad administration av faktorer göras med nanopartiklar?

Humana stamceller från hjärnan är ett intressant verktyg i utvecklingen av nya behandlingar för sjukdomar som leder till att näthinnans nervceller dör, så kallade näthinnedegenerativa sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är glaukom, där synnerven och den inte näthinnan drabbas och  retinitis pigmentosa (RP) där syncellerna (fotoreceptorerna) drabbas.  Man har visat att sådana stamceller utsöndrar faktorer som har visat en positiv effekt vid nervcellsdöd. Pågående kliniska studier visar en lovande effekt av stamcellsfaktorer i näthinnedegenerativa sjukdomar. 

Vi har publicerat resultat som visar på en slående skyddande effekt på celldöd i djurmodeller av RP, som behandlats med humana hjärnstamceller. Vidare rapporterade vi att specifika celldödsvägar  inhiberades. Vårt testsystem består av ett kontrollerat system, men dissekerad näthinna från RP djur som odlas på ett specifikt membran och de humana hjärnstamcellerna odlas på millimeterlångt avstånd från näthinnan, på odlingsskålens botten. På så vis kan vi med säkerhet säga att det är utsöndrade faktorer som diffunderat från stamcellerna genom mediet till näthinnan. 

Nu vill vi studera om faktorerna som utsöndras från de humana hjärnstamcellerna även har en skyddande effekt för glaukom. Vi kommer att använda samodling av en odlingsmodell av glaukom och stamceller och färga in näthinnan efter behandling och utvärdera dess överlevnad jämfört med näthinna odlad utan stamceller, även i långstidsodling. Vi kommer även att identifiera vilka faktorer i glaukom och RP som har den skyddande effekten, och vilka celldödsvägar som påverkas genom att använda främst biokemiska- och mikroskopiska metoder. 

Vi vill också gå på djupet i analysen av vilka intracellulära vägar som blockeras med hjälp av stamcellerna, och ta reda på om dessa kan blockeras med ett urval av trofiska faktorer. Detta kan vara ett led i utveckling av en framtida stamcellsbaserad behandling. 

Det behövs mer kunskap om mekanismerna för faktorernas effekt och studier kring administration av dessa, exempelvis via celler eller som direkt behandling i form av trofiska faktorer. Kartläggning som vi vill göra av mekanismerna för stamcellsfaktorers effekt i behandling av RP och glaukom kan påskynda utvecklingen av stamcellsbaserade terapier.

Ulrica Englund Johansson
Ulrica Englund Johansson