Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi

Keratokonus är en hornhuinnesjukdom som drabbar c:a 1 :1500 individer. Keratokonus börjar vanligen i tonåren och leder till förtunning av hornhinnan, vars form ändras med uttalade oregelbundna brytningsfel och nedsatt syn som följd. Keratokonus brukar försämras gradvis upp till c:a 30-35 års ålder, varefter tillståndet stabiliseras. Som regel har då synen blivit allvarligt påverkad. Traditionell handläggning är stabila kontaktlinser och/eller hornhinnetransplantation. Beroende på utvecklingen av corneal crossliking (CXL), en behandling där hornhinnan förstärks med riboflavin och UV-ljus, står keratokonus idag lyckligtvis för en minskande andel av transplantationerna.


Vår forskning handlar om att utveckla och förfina CXL, främst i form av en individualiserad behandling kallad PiXL. Vid PiXL UV-bestrålas olika delar av hornhinnan olika mycket, vilket vi kunnat visa inte bara bromsar sjukdomsförloppet, utan faktiskt ger förbättring av synen med stabila resultat under två års uppföljning efter behandlingen.
Närsynthet ökar kraftigt hos unga personer. Vi har i vår forskning visat att PiXL även kan omforma hornhinnan för behandling av låggradig närsynthet, en behandling som skulle kunna
bli ett mindre invasivt alternativ till laserbehandling av hornhinnan. Våra resultat är lovande – vi har kunnat demonstrera en minskad myopi med >1 dioptri, och en motsvarande förbättring av synskärpan utan glasögon. Även dessa resultat är stabila under två års uppföljning.

Anders Behndig
Anders Behndig