Ärftlig näthinnedegeneration: cGMP-systemet som nyckelspelare och terapimål

Fotoreceptorerna - tappar och stavar - i ögats näthinna är helt nödvändiga för vår syn. De är dock mycket sårbara och det finns flera sjukdomar som gör att de degenererar (förtvinar) och dör, vilket ger svår synnedsättning eller blindhet. En sådan sjukdom är Retinitis pigmentosa (RP), som drabbar ungefär 1 på 3000-4000 personer och ofta med start i yngre år. RP beror på ärftliga förändringar, s.k. mutationer, i generna, men det är okänt varför fotoreceptorerna dör och det finns i princip inte heller någon behandling.

Vi utforskar mekanismerna bakom RP och använder då djurmodeller med RP-liknande sjukdomar, t.ex. rd1-musen. Denna har en snabb degeneration av näthinnan, som gör sjukdomen enkel att studera, och studierna kan till och med göras utanför djuret i vävnadsodling. Vi har identifierat ett enzymsystem, cGMP-systemet, som tycks spela stor roll i näthinnedegenerationen. Enzymer är proteiner som påverkar olika kemiska reaktioner i cellerna. Idéerna kring cGMP har redan gett upphov till en kandidat till ett RP-läkemedel. Sjukdomsmekanismerna som sådana är dock fortfarande i stor utsträckning okända.

I det nu aktuella projektet studerar vi därför cGMP-systemet med flera avancerade tekniker och verktyg, för att analysera vilka protein som cGMP interagerar med i RP-näthinnorna och dess fotoreceptorer. Vidare undersöker vi hur cGMP på olika sätt kan påverka RP-näthinnorna och deras fotoreceptorers proteiner och gener, eftersom ingen känner till detta i detalj. Vi har redan fått mycket lovande resultat, och med en fortsatt satsning kan projektet komma att skynda på förståelsen av RP-mekanismen och därmed utvecklingen av ett RP-läkemedel.

Per Ekström
Per Ekström