Diagnos, prognos och behandling vid retinala degenerationer med fokus på ABCA4associerade åkommor

Retinal degeneration är ett samlingsnamn för ärftliga näthinnesjukdomar som ger svår synnedsättning. Dessa sjukdomar orsakas av förändringar i gener som styr syncellernas uppbyggnad och ämnesomsättning.

En sådan gen är ABCA4 som kodar för proteinet ABCA4, vars uppgift är att avlägsna giftiga ämnen, som bildas vid fototransduktionen, från syncellerna. Fototransduktionen är processen då ljus omvandlas till elektriska signaler i syncellerna. De elektriska signalerna kan sedan kan fortledas som nervimpulser i synnerverna till syncentrum i hjärnan.

ABCA4mutationer kan orsaka olika typer av näthinnesjukdom. Stargardts sjukdom (STG) är den vanligaste. Vid STD skadas gula fläcken, vilket leder till att den centrala synskärpan försämras hos barn i 6-12 årsåldern. Andra former är tapp-stavdystrofi (TSD) och retinitis pigmentosa (RP) där hela näthinnan drabbas med synnedsättning, mer utbredd synfältsinskränkning och nattblindhet som följd. Eventuellt kan ABCA4mutationer också ha betydelse vid åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).

Vid ABCA4associerad sjukdom är standardmässig ögonbottenundersökning - och fotografering normal i tidiga faser av sjukdomen, så diagnosen måste ställas med metoder som mäter den elektriska aktiviteten i hela näthinnan resp gula fläcken, s.k. elektroretinografi. Tidigt i förloppet kan det vara svårt att förutsäga vilken typ av sjukdom, (STD, TSD el RP) som kommer att utvecklas och det gör det svårt att förutsäga det framtida synhandikappet, något som skapar oro och frustration hos patienten och anhöriga. I nuläget finns inte heller något blodprov som kan användas för att diagnostisera den här typen av sjukdomar.

Målsättningen med projektet är att förbättra diagnostiken och förutsättningarna att lämna en riktig prognos vid nyupptäckt ABCA4associerade sjukdom för att optimera synhabiliteringen och omhändertagandet av patienterna samt att kunna tillgodose bästa möjliga urval till och uppföljning av patienter vid framtida genterapi. Vidare att undersöka om ABCA4mutationer har betydelse för vissa former av AMD samt att utvärdera om cGMP i plasma kan användas som markör för olika typer av näthinnesjukdomar. I framtiden hoppas vi också kunna prova genterapi som behandling vid ABCA4associerade sjukdomar.

Ulrika Kjellström
Ulrika Kjellström