Fotoakustik för icke-invasiv diagnostik av temporalisarterit

Temporalisarterit är en form av kärlinflammation som drabbar, bl.a. tinningpulsådern. Typiska symptom är huvudvärk och feber men tillståndet kan även orsaka synförlust eller död. Diagnos ställs genom biopsi, kirurgiskt operera bort tinningskärlet och analysera det histologiskt. Metoden har hög specificitet men låg känslighet och flera risker, tex förlamning av ansiktsnerven. Fotoakustik är för närvarande en av de biomedicinska bildteknikerna med snabbast utveckling. Den använder pulserande laserljus och optisk absorption som detekteras med ultraljud och ger spektral information om vävnadens molekylära sammansättning i hög upplösning. Projektets mål är att utveckla fotoakustik för diagnostik av temporalisarterit och ta reda på om fotoakustisk avbildning kan detektera unika spektrala signaturer i temporaliskärl och diagnostisera temporalisarterit in vivo. Det är även av intresse att ta reda på om sjukdomens aktivitet kan följas icke-invasivt över tid.

Experimenten görs först på humana kärl ex vivo för spektrumidentifiering och teknikutveckling. Därefter görs kliniska studier in vivo på patienter som genomgår temporalisbiopsi pga. misstänkt arterit. Arbetet görs i nära samarbete med forskare på Fysiska institutionen och Biomedicinsk teknik (LTH). En icke-invasiv metod för diagnostik av temporalisarterit skulle innebära att patienten inte behöver genomgå en kirurgisk biopsi och att man skulle kunna följa sjukdomsprogressen och behandlingseffekten.

Rafi Sheikh
Rafi Sheikh