Ny undersökningsmetod och faktorer för screening av tidiga diabetesförändringar i ögat

Diabetes kan påverka hela kroppen, såväl blodkärl som njurar, nerver och ögon. Globalt är diabetes en av de största orsakerna till blindhet. Diabetiker följs på ögonkliniker, men hittills med fokus på näthinneförändringar på djupet av ögat. Om dessa uppstår ges behandling med laser, injektioner samt i svåra fall även kirurgi. Behandling sätts alltså in när komplikationer redan konstaterats. Hornhinnan är unik genom sin transparens, sitt rikliga innehåll av nervfibrer och läge längst fram i ögat.

Studier med ett särskilt mikroskop har hittills visat en association mellan påverkat nervfiberlager och inflammatoriska celler i hornhinnan vid diabetes. Andra studier tyder på att okontrollerat blodsocker kan ge upphov till inflammation i olika vävnader, såsom i ögonen. Dessutom har inflammationsfaktorer uppmätts i tårvätska med hjälp av en pappersremsa. Detta prov har inte studerats vid diabetes men är mycket intressant genom dess enkelhet, icke-invasivitet och misstänkta koppling till inflammation. Om molekyler och celler på ögats yta kan skvallra om kommande komplikationer kan dessa behandlas i ett tidigt skede och diabetespatienterna slippa besvär djupare i ögat, innan näthinnan påverkats.

Våra undersökningar av ögats hornhinna och dess nervfibrer tillsammans med tårvätskeprover syftar till tidigare upptäckt av diabeteskomplikationer, på ett helt nytt sätt, för att förhoppningsvis förebygga och undvika permanent synnedsättning. 

Berit Byström
Berit Byström