Det obehandlade ögontryckets betydelse för korrekt måltryck vid glaukom

Glaukom (grön starr) behandlas genom att man sänker ögontrycket med ögondroppar, laser eller kirurgi. De flesta riktlinjer för glaukombehandling betonar att man skall sätta ett ”måltryck” när man startar behandlingen av en patient som just har diagnosticerats med glaukom. Man skall då ta hänsyn till det obehandlade ögontrycket, när glaukomdiagnosen sattes. Hos en patient med ett högre tryck vid diagnosen bör man acceptera ett högre måltryck/ögontryck än hos en patient som har ett lägre obehandlat tryck när glaukomet diagnosticeras. Detta måltryck ändras sedan inte förrän man kan mäta sjukdomens progresshastighet med upprepade synfältsundersökningar, vilket kräver minst 5 synfältstester och 2 – 3 års uppföljning.

Mellan 1992 och 2013 utförde vi en stor behandlingsstudie The Early Manifest Glaucoma Trial (EMGT), där 255 glaukompatienter kontrollerades mycket noga. I preliminära analyser för över 10 år sedan sett kunde vi inte finna några tecken på att det obehandlade ögontrycket var viktigt för sjukdomsutvecklingen. Föreliggande projekt avser att studera denna frågeställning och att utnyttja data insamlade under hela studietiden.

Om det visar sig att det obehandlade trycket saknar betydelse, så får det mycket stor betydelse för hur man kommer att se på och utföra behandlingen av glaukompatienter de första åren efter diagnos. Då skulle glaukombehandlingen kanske komma att likna den för högt blodtryck. Vid detta tillstånd har man ju måltryck som inte beror av blodtrycksnivån före behandlingsstart.

Anders Heijl
Anders Heijl