Populärvetenskaplig sammanfattning - Targeting microglia driven neuroinflammation as a treatment for glaucoma

Retinala ganglieceller skickar syninformation till hjärnan via dess utskott som bildar den optiska nerven. I glaukom degenererar dessa nerver och dör vilket leder till irreversibel synförlust. Ungefär 80 miljoner människor har glaukom i världen, med ungefär 200 000 i Sverige. Nuvarande behandlingar sänker trycket i ögat, vilket är associerat med glaukom, men för många patienter förhindrar inte det blindhet. De retinala nervcellerna är beroende av stödceller kallade glia som hjälper att upprätthålla god neuronhälsa. Glia är också immunceller som skyddar näthinnan mot patogener. I glaukom, samt andra neurodegenerativa sjukdomar, sänder gliacellerna inflammatorisk respons genom att antingen aktivera immunologiska processer eller i ett försök att “städa upp” de påbörjade skadorna i sjukdomarna. Denna nervinflammation förvärrar glaukomprogressionen. Detta projekt kommer att identifiera kritiska tidpunkter för att stoppa processen. Vi har identifierat ett nytt inflammatoriskt protein i glaukom och kommer att undersöka dess roll genom att blockera proteinets handling genom att stoppa glia-aktivering. Detta skulle kunna leda till nya terapeutiska måltavlor för nya behandlingar mot glaukom.

James Tribble
James Tribble