Perfusionsmonitorering med laser speckel vid ögonlockskirurgi och kryobehandling

Inom ögonplastik rekonstruerar vi ögonlock efter tumörer, infektioner eller skador. Existerande teorier om hur rekonstruktioner påverkar cirkulation, syresättning och vävnadsviabilitet bygger på klinisk erfarenhet. Vid ögonkliniken i Lund har man framgångsrikt använt sig av de senaste tekniska avbildningsmetoderna för att öka kunskapen om läkningsprocesser i ögonlocken. I ett samarbete mellan våra två forskningsgrupper kommer vi dra nytta av den tekniska erfarenhet som finns i Lund och den kliniska erfarenhet samt den patientmängd som kräver avancerade ögonlocksrekonstruktioner som finns vid Ögonplastiksektionen, S:t Eriks Ögonsjukhus.

I bitr överläkare Anna Wiktorins doktorandprojekt "Perfusionsmonitorering med laser speckel vid ögonlockskirurgi och kryobehandling" kommer hon som delprojekt 1-3 att undersöka hur blodflödet etableras/återställs efter avancerade återställande operationer för se om det finns områden med sämre läkning vilket kan öka risk för infektion eller vävnadsdöd alternativt god läkning där tekniker kan förenklas. Sammantaget kan detta bidra till förbättrade kirurgiska metoder, förbättrat utseende och förbättrad funktion i opererade ögonlock för framtida patienter.

Ett alternativ till operation för vissa typer av hudtumörer/hudförändringar är att frysbehandla dem. I delprojekt 3-4 kommer vi undersöka hur cirkulation och temperatur varierar under och efter frysbehandling beroende på om lokalbedövning med eller utan adrenalintillsats använts. Adrenalinet gör att blodkärlen drar i hop sig och blodcirkulationen i den bedövade vävnaden minskar. Teoretiskt skulle det även innebära att man får en större och längre effekt av frysbehandlingen eftersom mindre blod cirkulerar och värmer upp vävnaden. Om det är så är det viktigt att veta eftersom det kan ha inverkan på hur effektiv och säker frysbehandlingen är för att behandla tumörer. Möjligt är att man bör avstå från frysbehandling som metod om inte adrenalintillsats kan användas.

Eva Dafgård Kopp
Eva Dafgård Kopp