OCT och OCT-angiografi markörer för prognosbestämning vid grenvensocklusion

Grenventrombos i näthinnan (BRVO) innebär att en blodpropp bildas i en ven som för blod ut från ögat. Blodcirkulationen försämras i näthinnan som svullnar av vätska och blod vilket kan leda till grav synnedsättning. Svullnaden i gula fläcken behandlas med hjälp av injektioner i ögat. Patienter som insjuknar i en grenvenstrombos bedöms av ögonläkare med hjälp av en fotografering av näthinnans olika lager samt blodkärl, en så kallad OCT undersökning.

Det saknas idag lättillgängliga kännetecken som kan förutse den förväntade utvecklingen av patientens syn vid sjukdomsdebut. I denna studien vill vi utvärdera om det finns OCT kännetecken hos dessa patienter som kan förutse den förväntade utvecklingen av patientens syn samt omfattningen av behovet för injektioner i ögat. Vi undersöker med hjälp av OCT om det finns något samband vid sjukdomsdebut och efter 9 månaders behandling mellan blodkärlens funktion och utbredning och patientens synskärpa. Vi undersöker även om anatomiska förändringar i näthinnans olika lager kan förutspå den förväntade utvecklingen av patientens syn. Vi bedömer om tjockleken på åderhinnan samt svullnaden i gula fläcken kan förutspå omfattningen av behovet för injektioner i ögat.

David Epstein
David Epstein
Karolinska Institutet