Adjuvant Melatonin for Uveal Melanoma trial (AMUM)

Malignt melanom är den vanligaste typen av tumör inuti ögat hos vuxna. Varje år får ungefär 7000 människor världen över diagnosen, och mer än en tredjedel av dessa utvecklar dottertumörer. Om dottertumörer utvecklas överlever medelpatienten i ungefär ett år.

I denna randomiserade prospektiva studie vill vi därför pröva om behandling med melatonin i fem år efter diagnos kan förebygga utvecklingen av dottertumörer. Melatonin är ett kroppseget ämne med få rapporterade biverkningar som i tidigare studier på andra tumörsjukdomar visat sig ha god förmåga att just förebygga utvecklingen av dottertumörer. Projektet kommer att genomföras på S:t Eriks Ögonsjukhus och vi kommer under ett antal års tid rekrytera de patienter som har allra störst risk att utveckla dottertumörer. Studien är prövarinitierad utan kommersiella intressen.

Gustav Stålhammar
Gustav Stålhammar
Karolinska Institutet